Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

MÜLAKAT SINAV KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Komisyon Toplantı Tarihi : 26.10.2021

Komisyon Toplantısı Saati : 10:00

Büyükkarıştıran Belediyesinde oluşturulan mülakat sınav komisyonu, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan PEKKAN’ın başkanlığında, Destek Hizmetleri Müdürü Selami SÖNMEZ ve Temizlik İşleri Müdürü Mualla AVCI’nın iştirakiyle 26.10.2021 tarihinde saat 10:00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanıldı.

Büyükkarıştıran Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti.’nin ihtiyacı dolayısıyla İŞKUR’da işçi alım ilanı yayınlanmış olup, 21.10.2021 tarihinde alınan başvurular neticesinde 1 büro elemanı (kadın) için Esra ADALI ,Derya GÜDER AVCI, Büşra DEMİR , Merve DEMİRELLİ, Hale Nur YILMAZ ve Fatih TÜNER’in başvurduğu tespit edilmiştir. Ancak Büşra DEMİR ,Merve DEMİRELLİ ,Hale Nur YILMAZ ve Fatih DÜNER başvuru ilanında belirtilen eğitim ve ikamet şartlarını taşımadıklarından mülakat sınavına girmeye hak kazanamamışlardır. Derya GÜDER AVCI ise mülakat sınavına katılacağına dair dilekçe vermiş olmasına rağmen ilanda belirtilen başvuru evraklarını teslim etmediğinden mülakat sınavına girmeye hak kazanamamıştır.

1 beden işçisi (kadın) kadrosu için Cansu CANBAZ başvurmuş olup başvuru şartlarını taşıdığından mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır.

3 beden işçisi (erkek) kadrosu için Özcan ÖZKUŞ, Volkan DEMİREL, Erbil CANBAZ ve Fatih TÜNER’in başvurduğu tespit edilmiştir. Ancak Fatih TÜNER başvuru ilanında belirtilen başvuru evraklarını teslim etmediği ve ikamet şartlarını taşımadığından mülakat sınavına girmeye hak kazanamamıştır.

26.10.2021 tarih saat 10.00’da yapılan mülakat sınavına girmeye hak kazanan ve kazanamayanlar aşağıda belirtildiği gibidir.
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLAR MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAYANLAR

01 Esra ADALI Büro Elemanı Hak Kazandı

02 Cansu CANBAZ Beden İşçisi Hak Kazandı

03 Özcan ÖZKUŞ Beden İşçisi Hak Kazandı

04 Derya GÜDER AVCI Büro Elemanı Hak Kazanmadı

05 Volkan DEMİREL Beden İşçisi Hak Kazandı

06 Erbil CANBAZ Beden İşçisi Hak Kazandı

07 Merve DEMİRELLİ Büro Elemanı Hak Kazanmadı

08 Fatih TÜNER Büro Elemanı Hak Kazanmadı

09 Fatih TÜNER Beden İşçisi Hak Kazanmadı

10 Büşra DEMİR Büro Personeli Hak Kazanmadı


26.10.2021 tarih saat 10.00’da yapılan mülakat sınavına girmeye hak kazananlardan başarılı ve başarısız olanlar aşağıda belirtildiği gibidir.

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ BAŞARILI BAŞARISIZ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN VE KAZANAMAYANLAR

01 Esra ADALI Büro Elemanı Başarılı Hak Kazandı

02 Cansu CANBAZ Beden İşçisi Başarılı Hak Kazandı

03 Özcan ÖZKUŞ Beden İşçisi Başarılı Hak Kazandı

04 Volkan DEMİREL Beden İşçisi Başarılı Hak Kazandı

05 Erbil CANBAZ Beden İşçisi Başarılı Hak Kazandı

Yapılan mülakat sınavında …5…..kişi mülakata girmeye hak kazanmış ve girenlerin 5’i başarılı olmuştur. İş bu sınav komisyonu toplantı tutanağı tarafımızdan birlikte tanzim edilerek başvuru evrakları, komisyon tutanağı ve mülakat değerlendirme formları ile birlikte imza altına alınarak gereğine göre işlem yapmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Belediyemiz Zabıta Memurluğunca yukarıdaki ilan 26.10.2021 tarihinden 10.11.2021 tarihine kadar belediyemiz ilan tahtasında ve belediyemize ait olan www.buyukkaristiran.bel.tr adresindeki internet sitemizde ilan edildiğine dair iş bu ilan zaptı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 26.10.2021

MÜLAKAT SINAV KOMİSYONU

Erhan PEKKAN Selami SÖNMEZ Mualla AVCI

Belediye Başkan Yardımcısı Destek Hizmetleri Müdürü Temizlik İşleri Müdürü

Komisyon Başkanı Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi