Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

2019 ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

     5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davramş İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesi gereğince 06.03.2019 tarihinde kurumumuzda Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

     Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-l Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.

     Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

     25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.

     Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

     25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 Mayıs 2019 tarihleri arası da Etik Haftası olması münasebetiyle farkındalık oluşturmak, insanlara ahlaki değerleri hatırlatmak, bu bilinci geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla; -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek ve geliştirmeye yönelik olarak 25 Mayıs 2019 tarihinde kurum müdürlerine "Kamu Görevlileri Etik Davramş İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkında eğitim verilmiştir.

     Etik Günü ve Etik Haftasında etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek amacıyla konu ile


ilgili belediye girişinde afişler asılmıştır. 10.12.2019
2020 ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

  • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesi gereğince 06.03.2019 tarihinde kurumumuzda Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
  • Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
  • Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.
  • 25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 Mayıs 2020 tarihleri arası da Etik Haftası olması münasebetiyle farkındalık oluşturmak, insanlara ahlaki değerleri hatırlatmak, bu bilinci geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla; -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek ve geliştirmeye yönelik olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde kurum personeline yönelik "Kamu Görevlileri Etik Davramş İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkında eğitim verilmiştir.
  • Etik Günü ve Etik Haftasında etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek amacıyla konu ile ilgili web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca belediye girişine afiş asılmıştır.

25.12.2020