Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

Kasabanın Genel Tanımı

Büyükkarıştıran kasabası Marmara Bölgesinin Trakya alt bölümünde Ergene Havzasında Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesine bağlı bir yerleşimdir. Güneyden ve doğudan Tekirdağ ili Muratlı ve Çorlu ilçeleri ile komşudur. Kuzey ve kuzeybatıdan Küçükkarıtıran  ve Karamsul köyleri, batıdan ise Çiftlikköy köyü ile komşudur. Kasabamız idari yönden Lüleburgaz ilçesine bağlıdır ve ilçeye 20 kilometre uzaklıktadır.Belediyemiz yüz ölçümünü 62,74 km²'dir.

Büyükkarıştıran' ın coğrafi yapısı genelde düzlüktür. Ergene Havzasında Büyükkarıştıran deresinin kuzeybatısında konut yerleşim alanları, güneydoğusunda sanayi alanları yer almaktadır. Kasabanın yerleşim alanları genelde 70 - 75 metre kodlarında  bir alanda yerleşmektedir. İklim karakteri bakımından karasal iklim  egemen olup, güneybatı rüzgarları hakimdir.

Kasabamızın Mahalle Sayısı ve İsimleri

Büyükkarıştıran kasabasında dört mahalle bulunmaktadır. Bunların isimleri;

  • YENİ MAHALLE
  • YILDIRIM MAHALLESİ
  • FATİH MAHALLESİ
  • KÜÇÜK KARIŞTIRAN

Kasabamızda Yeni Mahalleye bağlı olarak Trakya Cam Sanayi Lojmanları bulunmaktadır.

Kasabamızın Nüfusu

Büyükkarıştıran kasabasının son 30 yıllık nüfus sayımı sonuçları şöyledir.

YILLAR NÜFUSU
1970 1600
1975 1562
1980 2686
1985 2983
1990 4097
1997 5101
2000 5385
2007 5687
2008 5763
2009 5733
2010 5711
2011 5756
2012 5765
2013 5949
2014 5875

Tabloda görüldüğü gibi 1975 yılından sonra kasabamızda kurulan büyük sanayi tesisleri ile birlikte nüfusumuzda önemli artışlar olmuştur. Kasabamızda 1320 hane, Trakya Cam Lojmanlarında 300 hane bulunmaktadır. Kasabamız halkı gelişen dünya, gelişen ve büyüyen Türkiye şartlarına uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel yapıya sahiptir. Kasaba halkımızın % 50' si çiftçi, % 15' i ticaretle uğraşan ve % 35' i işçi ve memurdur. Halkımızın tamamı Türk ve İslam olup, etnik bir grup bulunmamaktadır.

Kasabamızın Öğrenim Durumu

%9,8 öğrenim çağında değil, %2,9 Okur yazar değil, %7,7 okur yazar, %34.4 İlkokul Mezunu, %16.78 Orta okul mezunu, %21,65 Lise mezunu ve %6.5 Yüksek Okul mezunudur.

Kasabamızın Ekonomik Yapısı

Kasabamız büyük ölçüde tarım nitelikli bir yerleşim alanıdır. Ancak 1977 yılından sonra bölgemizde kurulmaya başlayan ve giderek gelişen sanayi ile ekonomisi hızla gelişmeye başlamıştır.

Çiftçilik kasabamızın en önemli geçim kaynaklarından biri olup, meskün alan ve sanayi alanları dışında kalan 1. ve 2. Sınıf tarım topraklarında buğday, arpa, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bu topraklardan yılda bir dönümünden yaklaşık 500 - 600 Kg. Buğday, 200 - 250 Kg. ayçiçeği ve 8000 - 10000 Kg. şeker pancarı elde edilmektedir.

Hayvancılıkta büyükbaş ağırlıkta olup, kültür ırkı önemli bir yer tutmaktadır. Süt inekçiliği yapılmaktadır. Küçükbaş hayvanlarda bakılmakta ve yetiştirilmektedir.

Kasabamızın % 15' i geçimini ticaretle sağlamaktadır.


Kasabamızda Cumartesi günleri halk pazarı kurulmakta ve bu pazara çevre köylerde gelmektedirler.

1977 yılında Kırklareli ilinin kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasından sonra ulaşım kolaylığı ve gerekli alt yapının mevcudiyeti, işçi gücü teminindeki kolaylıklar nedeni ile Büyükkarıştıran kasabasında büyük sanayi kuruluşlarının kurulması hızlı bir gelişme göstermiştir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan bir çok fabrika kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Bunların başlıcaları şöyledir;

Trakya Cam Sanayi, Kırklareli Paşabahçe Cam Sanayi, Oto Cam Sanayi, Doysan Yağ Sanayi, Zorlu Brode Sanayi, Zorlu Linen Sanayi, Eczcıbaşı_Zentiva İlaç San.A.Ş.,Tüp Merserize A.Ş.,Trakya Döküm Sanayi, Auer İmalat Sanayi, Agro - San Kimya Sanayi, Cihangir Tekstil Sanayi, Edip İplik Sanayi, Afşin Tekstil Sanayi, Genç - Renk Tekstil Sanayi, Denim Kumaşçılık Sanayi, Gen - Mak Tekstil Sanayi,Uzelli Kaset Sanayi, Tetsan Trakya Elektrik Aletleri Sanayi, ölçüsan ölçü Aletleri Sanayi, Kale Nobel Ambalaj Sanayi gibi kuruluşlar kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlarda kasabamız halkından bir çok insan çalışmakta ve geçimini sağlamaktadırlar.