Büyükkarıştıran Tarihi

   1.                                                                          BÜYÜKKARIŞTIRAN TARİHİ


    Büyükkarıştıran Kasabası’nın varlığı M.Ö.4000’lere Traklar zamanına dayanmaktadır. Bu yıllarda yerleşim, uğrak, ticaret, posta dağıtım ve kervanların dinlenme yerleri olarak kurulmuştur. Kasabanın ilk adı DRUSİPARA’dır. Zamanın en eski yolları buradan geçmekte olup, yüzyıllarca kervanların, insanların, ticaretle uğraşanların bir durak yeri olarak kullanılmıştır. Bugün Avrupa Türkiye’sinin, Doğu Trakya’sının orta bölümünde Avrupa ile Asya’yı bağlayan yolun üzerinde kurulmuş olan kasabamızın 6000 yıllık tarihi bulunmaktadır. Yapılan kazalarda yerleşim yerimizin Ege kültürüyle ilişkisinin olduğu kanıtlanmıştır. Yakın zamanda yapılan kazılardan elde edilen bulgular, kalkotik dönemin yaşadığını ve Balkanlarda Kuzey Anadolu kültürleriyle ilişkilerinin varlığını da göstermektedir.

           Coğrafi konum olarak stratejik bir yerde kurulan kasaba Avrupa ile Asya’yı bağlayan karayolu üzerinden pek çok orduya, padişahların dinlenme yeri, av ve sadrazamların sayfiye yeri olarak seçilmiştir.

    Çeşitli istilalara uğrayan Büyükkarıştıran, Trakya, Traklardan sonra Odris, Pers, İskender, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 1362 yılında Sultan 1. Murat Hüdavendigar tarafından bölge fethedilirken Büyükkarıştıran'da alınan yerlerden biri olmuştur. Osmanlı hakimiyetine giren kasaba bu dönemde de eski özelliğini devam ettirmiş, yine bir uğrak yeri, kervanların durak yeri olma özelliğini korumuştur. Bununla birlikte adı DURABEY (Beylerin durak yeri, konaklama yeri) olarak geçmektedir. Kasabanın adı böyle anılsa da “KARIŞTIRAN” adı Osmanlı arşivlerinde Fatih Döneminde de geçmektedir. Yine Prof İsmail Hakkı Uzunçarşılıya göre:  1512 yılında Sultan II. Beyazıthan ile oğlu Yavuz Sultan Selim Han arasındaki taht mücadelesi beldeye kadar uzanmış ve Büyükkarıştıran  ovasında baba-oğul arasında yapılan kısa bir çarpışma sonucu yörenin adı BÜYÜKKARIŞTIRAN olarak anılmıştır. 

      Kasabamız Balkan ve Kurtuluş savaşlarına tanık olmuştur. Kasaba 1922 de Mudanya Antlaşması hükümlerince işgalden kurtulmuştur.17 Ağustos 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ile birlikte İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Fahrettin Atay, Salih Homurtak ve Kazım Dirik Trakya manevralarına geldiklerinde kasabamızı da ziyaret etmişlerdir. O zamanın muhtarı Recep SAYGIN Atatürk ve arkadaşlarını okulda ağırlamıştır.  

    Büyükkarıştıran, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde çevresinde bulunan 11 köyün bağlı olduğu bir Nahiye (Bucak) merkezi olarak vatandaşa hizmet sunmuştur.

    Kasabamız Cumhuriyet döneminden bu yana gelişmesini sürdürerek belediye olmak için faaliyete geçmiş 01 Haziran 1986 tarihinde Belediyemiz kurulmuştur.