Kasabamızın Nüfusu

Büyükkarıştıran kasabasının son 30 yıllık nüfus sayımı sonuçları şöyledir.
YILLAR   NÜFUSU
1970  1600
1975  1562
1980  2686
1985   2983
1990  4097
1997  5101
2000  5385
2007  5687
2008  5763
2009  5733
2010  5711
2011  5756
2012   5765
2013  5949
2014  5875

Tabloda görüldüğü gibi 1975 yılından sonra kasabamızda kurulan büyük sanayi tesisleri ile birlikte nüfusumuzda önemli artışlar olmuştur. Kasabamızda 1320 hane, Trakya Cam Lojmanlarında 300 hane bulunmaktadır. Kasabamız halkı gelişen dünya, gelişen ve büyüyen Türkiye şartlarına uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel yapıya sahiptir. Kasaba halkımızın % 50' si çiftçi, % 15' i ticaretle uğraşan ve % 35' i işçi ve memurdur. Halkımızın tamamı Türk ve İslam olup, etnik bir grup bulunmamaktadır.