Kasabamızın Nüfusu


BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ YILLARA GÖRE NÜFUSU
YIL NÜFUS
1965 1.624
1970 1.600
1975 1.562
1980 2.686
1985 2.983
1990 4.097
2000 5.385
2007 5.355
2008 5.763
2009 5.733
2010 5.711
2011 5.756
2012 5.765
2013 5.949
2014 5.875
2015 5.879
2016 5.924
2017 5.978
2018 5.953
2019 5.868
2020 5.994
2021 6.193
2022 6.309
2023 6.545

Açıklamalar:                    
(1) İl, ilçe, belediye ve köy nüfusları belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.
Bu kapsamda, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar ile belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, NVİGM tarafından 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla UAVT’ye yansıtıldığı için 2023 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir.  Benzer şekilde, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci maddesi ile 5442 sayılı Yasa’nın 2 nci maddesini esas alan Cumhurbaşkanı Kararları gereğince gerçekleştirilen idari bağlılık değişiklikleri de 2023 ADNKS’de dikkate alınmıştır.
(2) NÜFUSU 10 veya DAHA AZ OLAN MAHALLELER ile “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB)” MAHALLE LİSTESİNDE YER ALMAMAKTADIR.
UAVT'de OSB'ler için ayrı bir nitelik kodu (mahalle tipi vb.) mevcut olmadığından OSB listesi UAVT'de yer alan "mahalle adı" alanına göre belirlenmiştir.
Ayrıca, toplam nüfusu 10'dan fazla olmasına karşın cinsiyete göre nüfusu 10 ve daha az olan mahalleler için sadece toplam nüfus verilmiştir. Bu durumdaki mahallelerin cinsiyet değişkenine ait hücreleri "C" simgesi ile gizlenmiştir. 
(3) "-": Bilgi yoktur.            İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI MAHALLE ADI HANE SAYISI
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ FATİH 787
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ YENİ 317
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ YILDIRIM 755
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ KÜÇÜKKARIŞTIRAN 136

31 ARALIK 2023 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI        
MAHALLELERE GÖRE HANE SAYISI            
Açıklamalar                
1) İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres kaydı, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci ve 11 inci maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa’nın 12 inci maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmektedir.
2) Nüfusu 10'dan çok mahalleler değerlendirilmiştir. Nüfusu 250'den küçük olan mahalleler 'Diğer Mahalleler' adı altında toplu olarak verilmiştir.
3) 3'ten küçük veriler gizlenmiştir.
4) “Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)” mahalle listesinde yer almamaktadır. Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) OSB'ler için ayrı bir nitelik kodu (mahalle tipi vb.) mevcut olmadığından OSB listesi UAVT'de yer alan "mahalle adı" alanına göre belirlenmiştir.” 
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN FATİH 2.702 1.383 1.319
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN 372 184 188
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN YENİ 1.052 547 505
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN YILDIRIM 2.419 1.245

1.174Not: Yukarıdaki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır. 1965 ten 1990 a kadar 5 yılda bir yapılan nüfus sayımları 1990 yılından sonra 10 yılda bir yapılmaya başlanmış daha sonra 2007 yılından itibaren ADNKS ye göre her yıl yapılmaya başlanmıştır.

Büyükkarıştıran, Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapıları, Tekirdağ limanı ve İstanbul’a olan yakınlığı ile Trakya’nın Ergene Havzası’nda, Tekirdağ, Lüleburgaz ve Çorlu üçgeninde bulunan önemli bir yerleşim yeridir.1975 yılından itibaren bölgenin sanayileşmesi ile ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan birçok sanayi kuruluşu kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Kasabamızda kurulan büyük sanayi tesisleri ile birlikte nüfusumuzda önemli artışlar olmuştur. Kasaba halkımızın büyük bir çoğunluğu çevrede bulunan bu sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır. Kasabamızda 2023 yılı itibariyle 1995 hane bulunmakta olup 6545 kişi yaşamaktadır. Kasabamız halkı gelişen dünya, gelişen ve büyüyen Türkiye şartlarına uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel yapıya sahiptir.