Kasabamızın Ekonomik Yapısı

Kasabamız büyük ölçüde tarım nitelikli bir yerleşim alanıdır. Ancak 1977 yılından sonra bölgemizde kurulmaya başlayan ve giderek gelişen sanayi ile ekonomisi hızla gelişmeye başlamıştır.

Çiftçilik kasabamızın en önemli geçim kaynaklarından biri olup, meskün alan ve sanayi alanları dışında kalan 1. ve 2. Sınıf tarım topraklarında buğday, arpa, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bu topraklardan yılda bir dönümünden yaklaşık 500 - 600 Kg. Buğday, 200 - 250 Kg. ayçiçeği ve 8000 - 10000 Kg. şeker pancarı elde edilmektedir.

Hayvancılıkta büyükbaş ağırlıkta olup, kültür ırkı önemli bir yer tutmaktadır. Süt inekçiliği yapılmaktadır. Küçükbaş hayvanlarda bakılmakta ve yetiştirilmektedir.

Kasabamızın % 15' i geçimini ticaretle sağlamaktadır.

Kasabamızda Cumartesi günleri halk pazarı kurulmakta ve bu pazara çevre köylerde gelmektedirler.

1977 yılında Kırklareli ilinin kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasından sonra ulaşım kolaylığı ve gerekli alt yapının mevcudiyeti, işçi gücü teminindeki kolaylıklar nedeni ile Büyükkarıştıran kasabasında büyük sanayi kuruluşlarının kurulması hızlı bir gelişme göstermiştir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan bir çok fabrika kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Bunların başlıcaları şöyledir;

Trakya Cam Sanayi, Kırklareli Paşabahçe Cam Sanayi, Oto Cam Sanayi, Doysan Yağ Sanayi, Zorlu Brode Sanayi, Zorlu Linen Sanayi, Eczcıbaşı_Zentiva İlaç San.A.Ş.,Tüp Merserize A.Ş.,Trakya Döküm Sanayi, Auer İmalat Sanayi, Agro - San Kimya Sanayi, Cihangir Tekstil Sanayi, Edip İplik Sanayi, Afşin Tekstil Sanayi, Genç - Renk Tekstil Sanayi, Denim Kumaşçılık Sanayi, Gen - Mak Tekstil Sanayi,Uzelli Kaset Sanayi, Tetsan Trakya Elektrik Aletleri Sanayi, ölçüsan ölçü Aletleri Sanayi, Kale Nobel Ambalaj Sanayi gibi kuruluşlar kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlarda kasabamız halkından bir çok insan çalışmakta ve geçimini sağlamaktadırlar.