Merhaba, bugün 6 Mayıs 2021 Perşembe
Avrupa Birliği CB005.2.21.083 Numaralı Proje Basın Bildirisi

Increasing the tourist attractiveness of the municipalities of Topolovgrad and Büyükkarıştıran through better presentation of the cultural heritage

‘Kültürel mirasın daha iyi sunulmasıyla Topolovgrad ve Büyükkarıştıran belediyelerinin turist çekiciliğini arttırmak


PROJECTS WITHOUT BORDERS


Bu projeye Interreg - IPA Bulgaristan - Türkiye Programı aracılığı ile AB tarafından ortak finansman sağlanmaktadır;

Proje CB005.2.21.083 INTERREG-IPP Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 kapsamında SözlşemePD-02-29-274/20.11.2019kapsamında finanse edilen "Kültürel mirasın daha iyi sunulmasıyla Topolovgrad ve Büyükkaristiran belediyelerinin turist çekiciliğini arttırmak" Hem belediyelerin hem de sınır ötesi bölgenin Bulgaristan - Türkiye vatandaşlarının ve misafirlerinin yararına kültür , sanat ve turizm gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje 20.11.2019 - 20.11.2021 döneminde uygulanacaktır. Topolovgrad Belediyesi, Bulgaristan tarafı lider ortak ve Büyükkarıştıran Belediyesi - Türkiye2. Proje Ortağıdır.  CB005.2.21.083 projesi Öncelik Ekseni- 2 Sürdürülebilir Turizm alanında 2.1. Doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması yoluyla sınır ötesi alanın turistik çekiciliğini arttırmak özel ekseninde uygulanacaktır .

İki ortak için proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Interreg - IPA Bulgaristan - Türkiye Programı ile ABtarafından verilen toplam bütçe 419332,7Euro'dur.

-          Büyükkarıştıran Belediyesi : 198.407,57 €

Topolovgrad Belediyesi : 220.925,13 €

Projenin genel amacı, kültürel mirasın ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması yoluyla Büyükkarıştıran ve Topolovgrad sınır ötesi bölgesinin turist çekiciliğini arttırmaktır.

 Projeye özel hedefler

 1) Kültür turizmi ile ilgili koşulları ve altyapıyı geliştirmek;

2) Büyükkarıştıranve Topolovgrad'ın kültürel mirasının popülerleştirilmesi;

3) Sürdürülebilir turizmin sosyo-ekonomik büyüme için bir araç olarak geliştirilmesi.

Ana proje faaliyetleri, geçirilmesi “Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1894 ”- Topolovgrad” TopolovgradToplum Merkezi'nin inşa edilmesinin ve Kültür Takvimine göre organize edilecek ulusal / uluslararası etkinlikler ve Büyükkaristiran Belediyesi’nde yer alanÇok Amaçlı Kültür ve Sanat Merkezi'nin onarımı ve ekipman alımı, Büyükkarıştıran 'daki etkinliklerin  düzenlenmesi ve Proje yönetimi, bilgi ve tanıtım, inşaat işlerinin denetimi ve etkinlik alanlarının resmi açılışları.

Proje tarafından hedeflenen hedef gruplar ;Topolovgrad Belediyesi vatandaşları (10572) ve Büyükkarıştıran Belediyesi vatandaşları (5924), Büyükkarıştıran 'daki kültürel etkinliklerin ziyaretçileri (10000) ve Topolovgrad’daki toplum merkezinin ziyaretçileri (6000)(etkinlikler,sanat grupları ve kulüpleri uygulayanlar dahil), belediye çalışanları (T- 177, BK-87),Topolovgrad toplum merkezi çalışanları - 11

Projenin uygulanmasının sonuçları,

Büyükkarıştıran ve Topolovgrad sınır ötesi bölgesindeki kültür turizmi ile ilgili koşulların ve altyapının iyileştirilmesi ile sonuçlanacak, iki komşunun sınır ötesi bölgesinin kültürel mirasının desteklenmesi ülkelerin ve bölgenin turistik çekiciliğini arttıracak, sürdürülebilir turizm geliştirecek, iyi bir iş ortamı, istihdam, daha az yoksulluk, daha az göç ve nüfus azalmasının engellenmesini sağlayacak.

 

 

 


Bu yayın Avrupa Birliği tarafından Interreg-IPP Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020, CCİ No 2014TC16I5CB005 aracılığıyla desteklenmektedir. Yayının içeriği, İnece Belediyesi’nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim Otoritesinin görüşünün bir ifadesi olarak alınmamalıdır.