Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE MECLİSİNİN
06 KASIM 2012 TARİHLİ
KASIM DÖNEMİ
OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

06 KASIM 2012 Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR, BAYRAM GÜNER,TUNCAY SAKAR

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ,OSMAN ÇETİN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8
1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 06 KASIM 2012 Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in iştirak ettiği; toplantıda Seval CENKÇİ ve Osman ÇETİN' in bulunmadığı tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre KASIM/2012 ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Kasabamızda ikamet eden Meryem Sakallı' nın 02/11/2012 tarihli dilekçesine istinaden Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü 02/11/2012 tarih M.39.8.BÜB.0.10(790) sayılı yazısı ile ilgili teklifi Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler" Kabul etmeyenler" diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Meclis üyesi Tuncay sakar, Meclis üyesi Bayram Güner ve Osman Çetin' e ait 06/11/2012 dilekçesi Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler"Kabul etmeyenler"diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi Sel afetzedelerine yardım konulu Başkanlık Makamı,Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 23/10/2012 773 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

22.10.2012 tarihli aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti sonucu beldemizde 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi , 2 adet büyükbaş ve 322 adet küçükbaş hayvanın telef olması , 3 binada hasar oluşması , köprü ve yolların zarar görmesi , 80 ev ve 30 işyerinin sular altında kalması ile sonuçlanmıştır. Sel afeti nedeniyle sel mağduru vatandaşlarımıza verilmek üzere yemek, erzak, temizlik maddesi , giyim , ev tekstili ürünleri ve ev eşyaları gibi ayni destek sağlanması için belediyemiz bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak 150.000,00 TL' lik yardımın karşılanmasına , yapılan açık oylamasında 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre ayni destek sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

3-Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi 2013 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİDİR

MADDE 1.) İÇMESUYU TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Meskenlerde istihlak edilecek suyun M3´ünden

a)Ayda 30 M3´e kadar................. 1,30 TL

b)Ayda 30 M3´ün üzerinde olanlardan.......... 1,42TL

2.) Ticarethanelerde İstihlak edilecek suyun M3´ünden.......... 1,96 TL

3.) İnşaat abonelerinin kullanacağı suyun beher M3´ünden........ 1,96TL

4.) Abone Kayıt Ücreti

a)Mesken Aboneleri için.................. 65,00 TL.

b)Ticarethane aboneleri için ................... 108,00 TL.

c)İnşaat aboneleri için ............................ 65,00 TL.

5.) Depozito Ücreti

a)Mesken abonelerinden......................... 26,00 TL.

b)Ticarethane abonelerinden.................... 35,00 TL.

c)İnşaat abonelerinden........................... 30,00 TL.

6.) Abonelerin herhangi bir arızadan ve borç- tan dolayı suyunun kesilip yeniden

bağlanması ve ayrıca yapılacak iş için........... 24,00 TL.

7.) Abonelere ait tesisatların işletme tarafından istek üzerine kontrol ve

muayenelerinden............. .... 6,00 TL

8.) Resmi daire ve hayır kurumlarından talimat namenin 78. maddesine istinaden depozito ücreti alınmaz.

9.) Resmi dairelerde istihlak edilecek suyun beher M3´ünden........... 0,13 TL

10.) İki ayda meskenlerde istihlak edilecek (7)M3 su için ücret alınmayacaktır. Su tüketiminin bu miktarı geçmesi halinde su bedelinin tamamı alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2013 mali yılında uygulayacağı içme suyu ve müteferrik hizmetler için tatbik edeceği ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2.) İŞYERİ BELGESİ ÜCRETİ: ALINACAK ÜCRET:

Ticaret Kanununun 29. maddesi esasına göre belediyemizce işyeri sahibinin isteği

üzerine verilecek işyeri belgelerinden............ 54,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2013 mali yılında uygulayacağı işyeri belgesi ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3.) HALK PAZARINA DAİR ÜCRETLER: ALINACAK ÜCRET:

1) Pazarcı Esnafından tezgah kurma Alınacak haftalık M2 ücreti" 0,54 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2012 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4.) İLAN ÜCRETİ TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Ticaret maksadıyla resmi,özel olarak halk ve ticaret erbabının belediye yayın

cihazları ile yapacağı ilanlardan ...................... 11,00 TL

2.)25 kelimeden sonra her kelime için ............. 0,27 TL

3.)Amme hizmeti için yapılacak ilanlardan (Resmi kuruluş,dernek ve emsallerinden) ilan ücreti alınmaz.


Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2013 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5.) OTOBÜS İLE YOLCU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.)Büyükkarıştıran/Lüleburgaz yolcu taşıma ücreti: Sivil Yolcu....3,50 TL.

Öğrenci............ 2,50 TL.

2.) Belediyemiz otobüsü ile Lüleburgaz,Çorlu, Muratlı ilçeleri ile çevre kasaba ve

köylere cemiyet işlerinde hususi kiralama ücreti :

a) İveko M23 marka (23)kişilik otobüs için ............. 81,00 TL.

b) Otokar marka (45) kişilik otobüs için ................ 135,00 TL.

3.) Çevre köylerden talep halinde her iki otobüs içinde ikinci maddenin (a-b)fıkralarında

yazılı ücrete fark olarak ....................32,50 TL.

4.) Otobüs ücret tarifesinde yılı içersinde yapılacak güncelleştirme zamları dolayısıyla ücretleri yeniden tespite belediye encümeni yetkili kılınmıştır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2013 mali yılında uygulayacağı otobüs ile yolcu taşıma ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6.) KAMYON NAKLİYE ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Çakıl ocaklarından bir kamyon çakılın (Çakıl hariç)nakliyesi ...... 162,00 TL.

2.) Kum ocaklarından bir kamyon kumun (Kum hariç) nakliyesi ...... 162,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2013 mali yılında uygulayacağı kamyon nakliye ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7.) İŞ MAKİNALARI VE VİDANJÖR TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Vidanjör arazözün kasaba içinde bir defa dolum ücreti ........ 11,00 TL.

2.) Vidanjör arazözün kasaba dışında bir defa dolum ücreti .......27,00 TL.

3.) İş makinelerimizden kepçe,kazı ve kepçe ile greyderin bir saat çalışma ücreti :

a)Kasaba içinde bir saat çalışma ücreti ....... 54,00 TL.

b)Kasaba dışında 1 saat çalışma ücreti......86,00 TL.

c)Greyderin 1 saat çalışma ücreti .......... 130,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 mali yılında uygulanacak iş makineleri ve vidanjör ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8.) AMBULANSLA VE CENAZE ARACI TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Büyükkarıştıran´dan Lüleburgaz´a,Çorlu´ya, Babaeski´ye,Tekirdağ´a hasta götürme ücreti ........... 43,00 TL.

2.) Büyükkarıştıran´dan Kırklareli´ne,Edirne´ye hasta götürme ücreti ..... 81,00 TL.

3.) Büyükkarıştıran´dan İstanbul´a hasta götürme ücreti ........ 108,00 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2013 mali yılında uygulanacak ambulans ile hasta taşıma ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9.)DÜĞÜN SALONU ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Belediyemize ait düğün salonunda yapılacak düğünlerden kiralama ücreti

(Salondaki orkestra, müzik ekibi ve ikram vb. kiralayan tarafından karşılanacaktır.) 378,00 TL.

(Düğün salonunda meydana gelebilecek zarar ve ziyan için depozito ücreti ) 11,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2013 mali yılında uygulanacak düğün salonu ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10.) İçme suyu tahakkukları gerçekleştiği ay içersinde ödenecektir. Ödenmeyen ve müteakip aylara sarkan tahakkuklara 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanunun 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifemizin 10. maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11.) Belediyemize ait ücret tarifesinde belirlenen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerden K.D.V. hariç olup 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince K.D.V. alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 11. maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12.) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2013 Mali Yılında uygulayacağı Ücret Tarifesi 01/OCAK/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 12. maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemizin 2013 mali yılında uygulanacak ücret tarifesi (12) maddeden ibaret olup, tamamı için yapılan esami tayini oylamasında Naim BİRDEN, Mesut ÇOLAK, Aziz YÖRÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Fahrettin KÜÇÜK Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Başkan Lütfü KARAMAN tarafından oy çokluğu ile karar verildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi 2013 Mali Yılı Vergi-Resim ve Harç tarifesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI

VERGİ-RESİM VE HARÇ TARİFESİ

2464 Sayılı Belediye Kanununun ve ekleri ile bu Kanunda yapılacak değişiklikler gereğince belediyemizce 2013 mali yılında uygulanacak Vergi-Resim ve Harç miktarlarının tespitine dair tarifedir.

MADDE 1.) İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 S.K.md.15)

1.)Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher M2´sinden yıllık olarak. 45,00 TL

2.)Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların M2´sinden yıllık olarak. 15,00 TL

3.) Cadde sokak veya kaldırımların üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez vesair maddeler vasıtası ile yapılan geçici mahiyette ki ilan ve reklamların M2´sinden haftalık olarak 10,00 TL

4.)Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her M2 için yıllık olarak.. 75,00 TL

5.)İlan ve reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,biblolar veya ben- zerlerinin her biri için 0,25 TL

6.)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin M2´sinden....... 0,50 TL

MADDE 2.) EĞLENCE VERGİSİ (2464 S.K.md.21)

2464 Sayılı yasada belirtildiği şekilde alınır.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük....... 20,00 TL

MADDE 4.) İŞGAL HARCI (2464 S.K.md.56)

1.) 2464 Sayılı Yasanın 52. maddesinin 1. ve 2. bendinde yazılı işgallerin beher M2´si için günlük olarak...... 1,00 TL

2.) a-Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına......... 0,50 TL

b-Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına............ 1,00 TL

MADDE 3.) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI :

İşyeri Açma İzin Harcı (Beher M2 si için işin mahiyetine göre alınır, ancak bu iktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz)................. 1,00 TL

MADDE 5.) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI :

1.) Büyük sanayi kuruluşları (Anonim Şirketler)...... 1.250,00 TL

2.) Fabrikalar (Limitet Şirketler)............. 600,00 TL

3.) İmalathaneler ve Akaryakıt İstasyonları...... 350,00 TL

4.) Turistik Tesis ve Oteller.................. 700,00 TL

5.) İnşaat Malzemesi, Nalburlar, Elektrik ve Sıhhi Tesisat, Beyazeşya satıcıları, Marketler, Sebze ve Meyve Toptancıları, Ekmek Fırını, Süt Mamülleri İmalathaneleri.................... 100,00 TL

6.) Lokantalar, birahaneler, pastahaneler, kasaplar, meyhaneler, köfteciler, çorbacılar, radyo ve televizyon tamircileri, kahvehaneler, bakkallar, matbaalar, bürolar, fotoğrafçılar, kuaförler, berberler, oto ve emlak komisyoncuları, video ve kaset satıcıları, konfeksiyon ve tuafiyeciler, ayakkabıcılar, Oto tamircileri, parçacılar, otobüs ve minibüs işletmeleri, parklar, kırtasiyeciler, Marangozlar, Mobilyacılar ile diğer küçük esnaflar........ 20,00 TL

MADDE 6.)HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI :

1.) Küçükbaş hayvanların beherinden .................. 1,50 TL

2.) Büyükbaş hayvanların beherinden..................... 4,50 TL

MADDE 7.) ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ HARCI :

2464 sayılı yasanın mükerrer 83. ve 84. maddelerine göre küçük esnaf sanat erbabından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde yazılı şartları taşıyan ve belge almak mecburiyetinde bulunan sanat erbabına verilecek "ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ" karşılığında ........... 10,00 TL

MADDE 8.) Yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler ve harcamalara katılma payları gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda tahsil zamanları belirlenmeyenlere, belediyemizce yıllık 01-31 MAYIS ve 01-30 KASIM aylarında tahsil edilmesine,

MADDE 9.) Gecikme zammı 6183 sayılı yasa gereğince tahsil edilecektir.

MADDE 10-) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2013 Mali Yılında uygulayacağı Vergi-Resim ve Harç Tarifesi 01/OCAK/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ekleri ile yapılan değişiklikler gereğince 2013 Mali yılında belediyemizce uygulanacak (10) maddeden ibaret Vergi-Resim ve Harç Tarifesi'nin kabulüne yapılan oylamasında Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR ve Başkan Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile karar verildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri Belediye Meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca hazırlanan gelir gider bütçesi taslağı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi denk bütçe esasına göre oluşturuldu ve gerçeğe yakın bir bütçe olarak hazırlandı. Bütçe oluşturulurken her hangi bir borçlanmaya gidilmedi. 5018 Sayılı Kanun gereği 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi görüşmelerine geçildi.

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlarının birinci düzeyleri, Gider Bütçesinin de kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyleri ve 14 maddelik Bütçe Kararnamesinin de madde, madde, 2013 yılı Ayrıntılı Harcama Programı ile Finans Programı da görüşülmüş olup, açık olarak yapılan oylaması neticesinde aşağıdaki şekilde ve 01/OCAK/2013 tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

Ekonomik sınıflandırılması gelir kısmında ayrı ayrı izah edildiği gibi Gelir bütçesi yekünü 15.000.000,00TL olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Gider Bütçesinin Kurumsal sınıflandırma, Fonksiyonel sınıflandırma, Finans tipi, Ekonomik sınıflandırma, kısımlarında ayrı ayrı izahı yapılacağı üzere, Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine muvazi olarak 15.000.000,00 TL

2013 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyemiz 2013 yılı gelir bütçesi taslağı hazırlanırken bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları da dikkate alınmış ve merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye yönelik öngörüleri de dikkate alınarak 2013 yılı bütçesi aşağıda görüleceği üzere tahmin edilmiştir.

BELEDİYE GELİLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA (B) CETVELİ

Kurum Adı : BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

GELİR KODU

I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ

01 VERGİ GELİRLERİ 4.379.000,00

02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Verg. 1.900.000,00

09 Mülk. Üze. Al. Diğer Verg. 1.900.000,00

51 Bina Vergisi 1.100.000,00

52 Arsa Vergisi 400.000,00

53 Arazi Vergisi 300.000,00

54 Çevre Temizlik Vergisi 100.000,00

03 Dahilde Alınan Mal ve Hizm. Verg. 1.341.000,00

02 Özel Tüketim Vergisi 1.220.000,00

51 Haberleşme Vergisi 20.000,00

52 Elektrik ve Havagazı Tük. Verg. 1.200.000,00

09 Dahilde Alı. Diğer Mal ve Hizm. Verg. 121.000,00

51 Eğlence Vergisi 1.000,00

52 Yangın Sigorta Vergisi 60.000,00

53 İlan ve Reklam Vergisi 60.000,00

06 Harçlar 1.138.000,00

09 Diğer Harçlar 1.138.000,00

51 Bina İnşaat Harcı 500.000,00

53 İşgal Harcı 1.000,00

54 İşyeri Açma İzin Harcı 5.000,00

56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muaye. Harcı 1.000,00

57 Tatil Gün. Çalışma Ruh. Harcı 30.000,00

58 Tellallık Harcı 1.000,00

60 Yapı Kullanma İzin Harcı 100.000,00

99 Diğer Harçlar 500.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı VERGİ GELİRLERİ Toplamı 4.379.000.00 TL olarak Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.


03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 621.000,00

01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.000,00

02 Hizmet Gelirleri 1.000,00

39 İhale İlan Yayın Geliri 1.000,00

04 Kurumlar Hasılatı 460.000,00

05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 460.000,00

51 Çev. Ve Esen. Hizm. İlişkin Kur. Has. 50.000,00

58 Su Hizm. İlişkin Kur. Has. 400.000,00

59 Ulaştırma Hizm. İlişkin Kur. Has. 10.000,00

06 Kira Gelirleri 160.000,00

01 Taşınmaz Kiraları 150.000,00

02 Ecrimisil Gelirleri 10.000,00

03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 10.000,00

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 130.000,00

02 Taşınır Kiraları 10.000,00

01 Taşınır Kira Gelirleri 10.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Toplamı 621.000,00 TL olarak Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİR. 111.000,00

01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 AB'den Alınan Yrd. 50.000,00

02 Mrk.Ynt.Bütç. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 Hazine Yardımı 50.000,00

04 Kur. Ve Kişilerden Al. Yrd. Ve Bağışlar 1.000,00

01 Cari 1.000,00

01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 1.000,00

05 Proje Yardımları 10.000,00

01 Cari 10.000,00

05 Mahalli İdarelerden Alınan Proj. Yrd. 10.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Alınan Bağış Ve Yardımlar Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Toplamı 111.000,00 TL olarak Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER 1.870.000,00

01 Faiz Gelirleri 60.000,00

09 Diğer Faizler 60.000,00

03 Mevduat Faizleri 60.000,00

02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.623.000,00

02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 1.600.000,00

51 Mrk. İd. Vergi Gel. Alınan Paylar 1.600.000,00

04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 3.000,00

51 Kanalizasyon Harcamalarına Kat. Payı 1.000,00

52 Su Tesisleri Harcamalarına Kat. Payı 1.000,00

53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 1.000,00

09 Diğer Paylar 20.000,00

99 Diğer Paylar 20.000,00

03 Para Cezaları 111.000,00

02 İdari Para Cezaları 10.000,00

99 Diğer İdari Para Cezaları 10.000,00

04 Vergi Cezaları 100.000,00

99 Diğer Vergi Cezaları 100.000,00

09 Diğer Para Cezaları 1.000,00

99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları 1.000,00

09 Diğer Çeşitli Gelirler 76.000,00

01 Diğer Çeşitli Gelirler 76.000,00

01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 10.000,00

03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 10.000,00

06 Kişilerden Alacaklar 46.000,00

99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeş. Gel. 10.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Dışı Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı DİĞER GELİRLER Toplamı 1.870.000,00 TL olarak Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

06 SERMAYE GELİRLERİ 8.019.000,00

01 Taşınmaz Satış Gelirleri 8.002.000,00

03 Diğer Bina Satış Gelirleri 8.000.000,00

01 Diğer Bina Satış Gelirleri 8.000.000,00

04 Arazi Satışı 1.000,00

01 Arazi Satışı 1.000,00

09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 1.000,00

99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 1.000,00

02 Taşınır Satış Gelirleri 17.000,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 10.000,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 10.000,00

02 Taşıt Satış Gelirleri 1.000,00

01 Taşıt Satış Gelirleri 1.000,00

03 Stok Satış Geliri 5.000,00

01 Stok Satış Geliri 5.000,00

09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 1.000,00

99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 1.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Sermaye Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı SERMAYE GELİRLERİ Toplamı 8.019.000,00 TL olarak Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

T O P L A M 15.000.000,00

01- VERGİ GELİRLERİ 4.379.000,00

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 621.000,00

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 111.000,00

05- DİĞER GELİRLER 1.870.000,00

06- SEMAYE GELİRLERİ 8.019.000,00


T O P LAM 15.000.000,00

2013 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

I - 46 BELEDİYE

II - 39 KIRKLARELİ

III - 97 BELDE BELEDİYELERİ

IV - 03 BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ

KOD AÇIKLAMA 2012 YILI TEKLİFİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.012.996,00 TL

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 105.001,00 TL

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 10.680.003,00 TL

10 SOSYAL GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ 202.000,00 TL

T O P L A M........................ 15.000.000,00 TL

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

KOD AÇIKLAMA 2013 YILI TEKLİFİ

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.786.506.00

01-01 MEMURLAR 911.000,00

01 - 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 160.000,00

01-03 İŞÇİLER 600.005,00

01 - 04 GEÇİCİ PERSONEL 12.001,00

01 - 05 DİĞER PERSONEL 103.500,00

02 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ 306.676,00

02-01 MEMURLAR 154.675,00

02-03 İŞÇİLER 152.001,00

03 MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.778.505,00

03 - 02 TÜK. YÖN. MAL ve HİZM. ALIMLARI 1.252.000,00

03-03 YOLLUKLAR 10.001,00

03 - 04 GÖREV GİDERLERİ 11.002,00

03 - 05 HİZMET ALIMLARI 886.002,00

03 - 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 265.000,00

03 - 07 MEN. MAL, G.MADDİ HAK AL. BAK-ONAR. GİD. 292.500,00

03 - 08 G.MENKUL MAL BAK-ONAR. GİDERLERİ 8.060.000,00

03 - 09 TEDAVİ ve CENAZE GİDERLERİ 2.000,00

05 CARİ TRANSFERLER 355.003,00

05 - 01 GÖREV ZARARLARI 2,00

05 - 03 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANSFERLER 50.000,00

05 - 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 205.001,00

05 - 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 100.000,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 525.003,00

06 - 01 MAMUL MAL ALIMLARI 2,00

06 -05 G.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 525.000,00

06 - 04 G.MEKUL ALIM. ve KAMULAŞTIRMASI 1,00

09 YEDEK ÖDENEKLER 1.248.307,00

09 - 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100.000,00

09 - 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1,00

09 - 05 DOĞAL AFET GİD. KARŞ. ÖDENEĞİ 1,00

09 - 06 YEDEK ÖDENEK 1.148.305,00

T O P L A M...........................15.000.000,00


6- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın altıncı gündem maddesi Özürlü vatandaşlara indirim konulu Başkanlık Makamı,Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 31/10/2012 781 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine göre " (Değişik fıkra: 30/07/2003 - 4962 S.K./15. md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü gereğince en az %40 raporlu olduğunu belgelemeleri , Büyükkarıştıran' da ikamet etmeleri şartıyla 200 m2' yi geçmeyen tek meskenli özürlü vatandaşlarımızın Emlak Vergisinden muaf tutulmasına Meclis Kararımızın gereği için Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne tevdiine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR, Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15,38,60 ve 70. maddelerine göre Büyükkarıştıran' da ikamet eden en az %40 raporlu olduğunu belgeleyen özürlü vatandaşlarımızdan su ücretlerinin %70 indirimli olarak uygulanmasına ,Meclis Kararımızın gereği için Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne tevdiine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR, Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

7- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın yedinci gündem maddesi dul ve yetimlere su ücreti konulu Başkanlık Makamı,Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 02/11/2012 Tarih ve 790 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15,38 ,60 ve 70. maddelerine göre Büyükkarıştıran' da ikamet eden , yardıma muhtaç durumda olan dul ve yetim vatandaşlarımızdan su ücretlerinin %70 indirimli olarak uygulanmasına ,Meclis Kararımızın gereği için Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne tevdiine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR, Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

8- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın sekizinci gündem maddesi 06/11/2012 Tarihli Meclis üyeleri Tuncay SAKAR ,Bayram Güner ve Osman Çetin' e ait dilekçesi okundu ve gereği görüşüldü.

"Olası bir sel baskınına ve felaketine önlem alınması açısından dere yataklarına ,taşkın sahalarına yapılan toprak dolguların kaldırılmasını ve bir daha sel felaketi yaşanmaması için en kısa zamanda gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınmasını arz ederiz ."yazılı dilekçelerine istinaden Başkanımızın toprak dolguların dere yatağına ve taşkın sahalara yapılmadığını , köprülerde su akışını engelleyecek bir durum olmadığını dere yataklarının sürekli DSİ Bölge Müdürlüğü uhdesinde olup dere ve yatağında Belediyemizce bir çalışma yapılmadığını , yaşadığımız bu sel felaketinin son yüz yılda oluşan en yüksek debiye sahip olduğunu , bu debinin 532 m3/ sn olduğunu ,şimdiye kadar böyle bir debi olmadığını ,bunun dışında yapılan park çalışmasının imar planına uygun bir düzenleme olduğunu Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in red oyuna karşı, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Lütfü KARAMAN tarafındanoyçokluğu ile kabul edildi.

9 - Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri KASIM/2012 dönemi olağan toplantımızın dokuzuncu gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN