Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
05 KASIM 2013  TARİHLİ KASIM  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

05 KASIM 2013 Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR, BAYRAM GÜNER,TUNCAY SAKAR,OSMAN ÇETİN

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ,OSMAN ÇETİN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi
1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 05 KASIM 2013 Salı günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN?in iştirak ettiği; toplantıda Seval CENKÇİ?nin bulunmadığı tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre KASIM/2013 ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Başkanlık Makamının 01/11/2013 Tarih 37335992-300-886 sayılı Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi Halk oyunları grubu yurtdışı görevlendirmesi konulu yazısı ile ilgili teklifi Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİDİR

MADDE 1.) İÇMESUYU TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Meskenlerde istihlak edilecek suyun M3´ünden

a)Ayda 30 M3´e kadar............................... 1,30 TL

b)Ayda 30 M3´ün üzerinde olanlardan............1,42TL

2.)Ticarethanelerde İstihlak edilecek suyun M3´ünden......... 1,96 TL

3.)İnşaat abonelerinin kullanacağı suyun beher M3´ünden........... 1,96TL

4.) Abone Kayıt Ücreti

a)Mesken Aboneleri için.............. 65,00 TL.

b)Ticarethane aboneleri için ................ 108,00 TL.

c)İnşaat aboneleri için ...................... 65,00 TL.

5.) Depozito Ücreti

a)Mesken abonelerinden..................... 26,00 TL.

b)Ticarethane abonelerinden................ 35,00 TL.

c)İnşaat abonelerinden..................... 30,00 TL.

6.) Abonelerin herhangi bir arızadan ve borç- tan dolayı suyunun kesilip yeniden

bağlanması ve ayrıca yapılacak iş için............ 24,00 TL.

7.) Abonelere ait tesisatların işletme tarafından istek üzerine kontrol ve

muayenelerinden................ 6,00 TL

8.) Resmi daire ve hayır kurumlarından talimat namenin 78. maddesine istinaden depozito ücreti alınmaz.

9.) Resmi dairelerde istihlak edilecek suyun beher M3´ünden...... 0,13 TL

10.) İki ayda meskenlerde istihlak edilecek (7)M3 su için ücret alınmayacaktır. Su tüketiminin bu miktarı geçmesi halinde su bedelinin tamamı alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2014 mali yılında uygulayacağı içme suyu ve müteferrik hizmetler için tatbik edeceği ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2.) İŞYERİ BELGESİ ÜCRETİ: ALINACAK ÜCRET:

Ticaret Kanununun 29. maddesi esasına göre belediyemizce işyeri sahibinin isteği üzerine verilecek işyeri belgelerinden.......................... 54,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2014 mali yılında uygulayacağı işyeri belgesi ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3.) HALK PAZARINA DAİR ÜCRETLER: ALINACAK ÜCRET:

1) Pazarcı Esnafından tezgah kurma Alınacak haftalık M2 ücreti... 0,54 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2014 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4.) İLAN ÜCRETİ TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Ticaret maksadıyla resmi,özel olarak halk ve ticaret erbabının belediye yayın cihazları ile yapacağı ilanlardan ..................... 11,00 TL

2.)25 kelimeden sonra her kelime için ............................. 0,27 TL

3.)Amme hizmeti için yapılacak ilanlardan (Resmi kuruluş,dernek ve emsallerinden) ilan ücreti alınmaz.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2014 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5.) OTOBÜS İLE YOLCU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.)Büyükkarıştıran/Lüleburgaz yolcu taşıma ücreti: Sivil Yolcu......... 4,00 TL.

Öğrenci............ 2,50 TL.

2.) Belediyemiz otobüsü ile Lüleburgaz,Çorlu, Muratlı ilçeleri ile çevre kasaba ve

köylere cemiyet işlerinde hususi kiralama ücreti :

a) İveko M23 marka (23)kişilik otobüs için ..................... 81,00 TL.

b) Otokar marka (45) kişilik otobüs için ........................... 135,00 TL.

3.) Çevre köylerden talep halinde her iki otobüs içinde ikinci maddenin (a-b)fıkralarında

yazılı ücrete fark olarak ....................... 32,50 TL.

4.) Otobüs ücret tarifesinde yılı içersinde yapılacak güncelleştirme zamları dolayısıyla ücretleri yeniden tespite belediye encümeni yetkili kılınmıştır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2014 mali yılında uygulayacağı otobüs ile yolcu taşıma ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6.) KAMYON NAKLİYE ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Çakıl ocaklarından bir kamyon çakılın (Çakıl hariç)nakliyesi ........ 162,00 TL.

2.) Kum ocaklarından bir kamyon kumun (Kum hariç) nakliyesi ......... 162,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2014 mali yılında uygulayacağı kamyon nakliye ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7.) İŞ MAKİNALARI VE VİDANJÖR TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Vidanjör arazözün kasaba içinde bir defa dolum ücreti .............11,00 TL.

2.) Vidanjör arazözün kasaba dışında bir defa dolum ücreti ...........27,00 TL.

3.) İş makinelerimizden kepçe,kazı ve kepçe ile greyderin bir saat çalışma ücreti :

a)Kasaba içinde bir saat çalışma ücreti ..................................... 54,00 TL.

b)Kasaba dışında 1 saat çalışma ücreti.............................86,00 TL.

c)Greyderin 1 saat çalışma ücreti .......................... 130,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 mali yılında uygulanacak iş makineleri ve vidanjör ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8.) AMBULANSLA VE CENAZE ARACI TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Büyükkarıştıran´dan Lüleburgaz´a,Çorlu´ya, Babaeski´ye,Tekirdağ´a

hasta götürme ücreti ............................. 43,00 TL.

2.) Büyükkarıştıran´dan Kırklareli´ne,Edirne´ye hasta götürme ücreti ..... 81,00 TL.

3.) Büyükkarıştıran´dan İstanbul´a hasta götürme ücreti ........................... 108,00 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2014 mali yılında uygulanacak ambulans ile hasta taşıma ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9.)DÜĞÜN SALONU ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Belediyemize ait düğün salonunda yapılacak düğünlerden kiralama ücreti(Salondaki orkestra, müzik ekibi ve ikram vb. kiralayan tarafından karşılanacaktır.) 378,00 TL.

(Düğün salonunda meydana gelebilecek zarar ve ziyan için depozito ücreti ) 11,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2014 mali yılında uygulanacak düğün salonu ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10.) İçme suyu tahakkukları gerçekleştiği ay içersinde ödenecektir. Ödenmeyen ve müteakip aylara sarkan tahakkuklara 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanunun 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifemizin 10. maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11.) Belediyemize ait ücret tarifesinde belirlenen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerden K.D.V. hariç olup 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince K.D.V. alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 11. maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12.) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2014 Mali Yılında uygulayacağı Ücret Tarifesi 01/OCAK/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 12 maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemizin 2014 mali yılında uygulanacak ücret tarifesi (12) maddeden ibaret olup, tamamı için yapılan esami tayini oylamasında Naim BİRDEN, Mesut ÇOLAK, Aziz YÖRÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Fahrettin KÜÇÜK Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER,Osman ÇETİN ve Başkan Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi 2014 Mali Yılı Vergi,Resim ve Harç tarifesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI

VERGİ-RESİM VE HARÇ TARİFESİ

2464 Sayılı Belediye Kanununun ve ekleri ile bu Kanunda yapılacak değişiklikler gereğince belediyemizce 2013 mali yılında uygulanacak Vergi-Resim ve Harç miktarlarının tespitine dair tarifedir.

MADDE 1.) İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 S.K.md.15)

1.)Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher M2´sinden yıllık olarak. 45,00 TL

2.)Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların M2´sinden yıllık olarak. 15,00 TL

3.) Cadde sokak veya kaldırımların üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez vesair maddeler vasıtası ile yapılan geçici mahiyette- ki ilan ve reklamların M2´sinden haftalık olarak 10,00 TL

4.)Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her M2 için yıllık olarak.. 75,00 TL

5.)İlan ve reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,biblolar veya ben- zerlerinin her biri için 0,25 TL

6.)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin M2´sinden.. 0,50 TL

MADDE 2.) EĞLENCE VERGİSİ (2464 S.K.md.21)

2464 Sayılı yasada belirtildiği şekilde alınır.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük.... 20,00 TL

MADDE 3.) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI :

İşyeri Açma İzin Harcı (Beher M2 si için işin mahiyetine göre alınır, ancak bu iktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz)................. 1,00 TL

MADDE 4.) İŞGAL HARCI (2464 S.K.md.56)

1.) 2464 Sayılı Yasanın 52. maddesinin 1. ve 2. bendinde yazılı işgallerin beher M2´si için günlük olarak.... 1,00 TL

2.) a-Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına......... 0,50 TL

b-Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına............ 1,00 TL

MADDE 5.) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI :

1.) Büyük sanayi kuruluşları (Anonim Şirketler)...... 1.250,00 TL

2.) Fabrikalar (Limitet Şirketler)................... 600,00 TL

3.) İmalathaneler ve Akaryakıt İstasyonları.......... 350,00 TL

4.) Turistik Tesis ve Oteller......................... 700,00 TL

5.) İnşaat Malzemesi,Nalburlar,Elektrik ve Sıhhi Tesisat, Beyazeşya satıcıları, Marketler, Sebze ve Meyve Toptancıları,Ekmek Fırını,Süt Mamülleri İmalathaneleri................................... 100,00 TL

6.) Lokantalar,birahaneler,pastahaneler,kasaplar, meyhaneler, köfteciler, çorbacılar, radyo ve televizyon tamircileri, kahvehaneler, bakkallar, matbaalar, bürolar, fotoğrafçılar, kuaförler, berberler, oto ve emlak komisyoncuları, video ve kaset satıcıları, konfeksiyon ve tuafiyeciler, ayakkabıcılar, Oto tamircileri, parçacılar, otobüs ve minibüs işletmeleri, parklar, kırtasiyeciler, Marangozlar, Mobilyacılar ile diğer küçük esnaflar................... 20,00 TL

MADDE 6.)HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI :

1.) Küçükbaş hayvanların beherinden .................. 1,50 TL

2.) Büyükbaş hayvanların beherinden..................... 4,50 TL

MADDE 7.) ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ HARCI :

2464 sayılı yasanın mükerrer 83. ve 84. maddelerine göre küçük esnaf sanat erbabından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde yazılı şartları taşıyan ve belge almak mecburiyetinde bulunan sanat erbabına verilecek "ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ" karşılığında ........... 10,00 TL

MADDE 8.) Yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler ve harcamalara katılma payları gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda tahsil zamanları belirlenmeyenlere, belediyemizce yıllık 01-31 MAYIS ve 01-30 KASIM aylarında tahsil edilmesine,

MADDE 9.) Gecikme zammı 6183 sayılı yasa gereğince tahsil edilecektir.

MADDE 10-) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2013 Mali Yılında uygulayacağı Vergi-Resim ve Harç Tarifesi 01/OCAK/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ekleri ile yapılan değişiklikler gereğince 2013 Mali yılında belediyemizce uygulanacak (10) maddeden ibaret Vergi-Resim ve Harç Tarifesi'nin kabulüne yapılan oylamasında Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile karar verildi.

4-Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca hazırlanan gelir gider bütçesi taslağı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi denk bütçe esasına göre oluşturuldu ve gerçeğe yakın bir bütçe olarak hazırlandı. Bütçe oluşturulurken her hangi bir borçlanmaya gidilmedi. 5018 Sayılı Kanun gereği 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi görüşmelerine geçildi.

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlarının birinci düzeyleri, Gider Bütçesinin de kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyleri ve 14 maddelik Bütçe Kararnamesinin de madde madde, 2014 yılı Ayrıntılı Harcama Programı ile Finans Programı da görüşülmüş olup, açık olarak yapılan oylaması neticesinde aşağıdaki şekilde ve 01/OCAK/2014 tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile karar verildi.

Ekonomik sınıflandırılması gelir kısmında ayrı ayrı izah edildiği gibi Gelir bütçesi yekünü 15.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Gider Bütçesinin Kurumsal sınıflandırma, Fonksiyonel sınıflandırma, Finans tipi, Ekonomik sınıflandırma, kısımlarında ayrı ayrı izahı yapılacağı üzere, Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine muvazi olarak 15.000.000,00 TL?dir.

2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyemiz 2014 yılı gelir bütçesi taslağı hazırlanırken bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları da dikkate alınmış ve merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye yönelik öngörüleri de dikkate alınarak 2014 yılı bütçesi aşağıda görüleceği üzere tahmin edilmiştir.

BELEDİYE GELİLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA (B) CETVELİ

Kurum Adı : BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

GELİR KODU

I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ

01 VERGİ GELİRLERİ 4.611.940,00 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Verg. 1.995.000,00

09 Mülk. Üze. Al. Diğer Verg. 1.995.000,00

51 Bina Vergisi 1.155.000,00

52 Arsa Vergisi 420.000,00

53 Arazi Vergisi 315.000,00

54 Çevre Temizlik Vergisi 105.000,00

03 Dahilde Alınan Mal ve Hizm. Verg. 1.422.040,00

02 Özel Tüketim Vergisi 1.296.000,00

51 Haberleşme Vergisi 21.000,00

52 Elektrik ve Havagazı Tük. Verg. 1.275.000,00

09 Dahilde Alı. Diğer Mal ve Hizm. Verg. 126.040,00

51 Eğlence Vergisi 40,00

52 Yangın Sigorta Vergisi 63.000,00

53 İlan ve Reklam Vergisi 63.000,00

06 Harçlar 1.194.900,00

09 Diğer Harçlar 1.194.900,00

51 Bina İnşaat Harcı 525.000,00

53 İşgal Harcı 1.050,00

54 İşyeri Açma İzin Harcı 5.250,00

56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muaye. Harcı 1.050,00

57 Tatil Gün. Çalışma Ruh. Harcı 31.500,00

58 Tellallık Harcı 1.050,00

60 Yapı Kullanma İzin Harcı 105.000,00

99 Diğer Harçlar 525.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı VERGİ GELİRLERİ Toplamı 4.611.940,00 TL Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 643.201,00

01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1,00

02 Hizmet Gelirleri 1,00

39 İhale İlan Yayın Geliri 1,00

04 Kurumlar Hasılatı 468.200,00

05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 468.200,00

51 Çev. Ve Esen. Hizm. İlişkin Kur. Has. 53.200,00

58 Su Hizm. İlişkin Kur. Has. 400.000,00

59 Ulaştırma Hizm. İlişkin Kur. Has. 15.000,00

06 Kira Gelirleri 175.000,00

01 Taşınmaz Kiraları 160.000,00

02 Ecrimisil Gelirleri 5.000,00

03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 5.000,00

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 150.000,00

02 Taşınır Kiraları 15.000,00

01 Taşınır Kira Gelirleri 15.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Toplamı 643.201,00TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİR. 111.000,00

01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 AB'den Alınan Yrd. 50.000,00

02 Mrk.Ynt.Bütç. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 Hazine Yardımı 50.000,00

04 Kur. Ve Kişilerden Al. Yrd. Ve Bağışlar 1.000,00

01 Cari 1.000,00

01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 1.000,00

05 Proje Yardımları 10.000,00

01 Cari 10.000,00

05 Mahalli İdarelerden Alınan Proj. Yrd. 10.000,00

Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin Alınan Bağış Ve Yardımlar Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Toplamı 111.000,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER 1.595.006,00

01 Faiz Gelirleri 10.000,00

09 Diğer Faizler 10.000,00

03 Mevduat Faizleri 10.000,00

02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.410.003,00

02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 1.400.000,00

51 Mrk. İd. Vergi Gel. Alınan Paylar 1.400.000,00

04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 3,00

51 Kanalizasyon Harcamalarına Kat. Payı 1,00

52 Su Tesisleri Harcamalarına Kat. Payı 1,00

53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 1,00

09 Diğer Paylar 10.000,00

99 Diğer Paylar 10.000,00

03 Para Cezaları 160.001,00

02 İdari Para Cezaları 10.000,00

99 Diğer İdari Para Cezaları 10.000,00

04 Vergi Cezaları 150.000,00

99 Diğer Vergi Cezaları 150.000,00

09 Diğer Para Cezaları 1,00

99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Parfa Cezaları 1,00

09 Diğer Çeşitli Gelirler 15.002,00

01 Diğer Çeşitli Gelirler 15.002,00

01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 5.000,00

03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 1,00

06 Kişilerden Alacaklar 10.000,00

99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeş. Gel. 1,00

Belediyemiz 2014 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Dışı Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı DİĞER GELİRLER Toplamı 1.595.006,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

06 SERMAYE GELİRLERİ 8.038.853,00

01 Taşınmaz Satış Gelirleri 8.021.003,00

03 Diğer Bina Satış Gelirleri 8.021.000,00

01 Diğer Bina Satış Gelirleri 8.021.000,00

04 Arazi Satışı 1,00

01 Arazi Satışı 1,00

05 Arsa Satışı 1,00

01 Arsa Satışı 1,00

09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 1,00

99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 1,00

02 Taşınır Satış Gelirleri 17.850,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 10.500,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 10.500,00

02 Taşıt Satış Gelirleri 1.050,00

01 Taşıt Satış Gelirleri 1.050,00

03 Stok Satış Geliri 5.250,00

01 Stok Satış Geliri 5.250,00

09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 1.050,00 99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 1.050,00

Belediyemiz 2014 yılı Gelir Bütçesinin Sermaye Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2013 yılı SERMAYE GELİRLERİ Toplamı 8.038.853,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

T O P L A M 15.000.000,00

01- VERGİ GELİRLERİ 4.611.940,00

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 643.201,00

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 111.000,00

05- DİĞER GELİRLER 1.595.006,00

06- SEMAYE GELİRLERİ 8.038.853,00

T O P L A M 15.000.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gelir Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı GELİR BÜTÇESİ Toplamı 15.000.000,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

I - 46 BELEDİYE

II - 39 KIRKLARELİ

III - 97 BELDE BELEDİYELERİ

IV - 03 BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ

KOD AÇIKLAMA 2014 YILI TEKLİFİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.012.996,00 TL

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 105.001,00 TL

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 10.680.003,00 TL

10 SOSYAL GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ 202.000,00 TL

T O P L A M????????????????? 15.000.000,00 TL

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

KOD AÇIKLAMA 2014 YILI TEKLİFİ

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.654.500.00

01 ? 01 MEMURLAR 992.000,00

01 ? 03 İŞÇİLER 550.000,00

01 ? 04 GEÇİCİ PERSONEL 13.000,00

01 ? 05 DİĞER PERSONEL 99.500,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin PERSONEL GİDERLERİ Giderleriyle ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 1.654.500.00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

02 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ 325.295,00

02 ? 01 MEMURLAR 163.295,00

02 ? 03 İŞÇİLER 162.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Toplamı 325.295,00TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

03 MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.202.622,05

03 ? 02 TÜK. YÖN. MAL ve HİZM. ALIMLARI 1.152.000,00

03 ? 03 YOLLUKLAR 10.000,00

03 ? 04 GÖREV GİDERLERİ 12.001,00

03 ? 05 HİZMET ALIMLARI 897.871,05

03 ? 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 265.000,00

03 ? 07 MEN. MAL, G.MADDİ HAK AL. BAK-ONAR. GİD. 303.750,00

03 ? 08 G.MENKUL MAL BAK-ONAR. GİDERLERİ 8.560.000,00

03 ? 09 TEDAVİ ve CENAZE GİDERLERİ 2.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Toplamı 11.202.622,05 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

05 CARİ TRANSFERLER 306.002,00

05 ? 01 GÖREV ZARARLARI 2,00

05 ? 03 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANSFERLER 51.000,00

05 ? 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 155.000,00

05 ? 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 100.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin CARİ TRANSFERLER Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak isteyen olmadı.Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2011 yılı CARİ TRANSFERLER Toplamı 306.002,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

06 SERMAYE GİDERLERİ 200.003,00

06 ? 01 MAMUL MAL ALIMLARI 2,00

06 ? 04 G.MEKUL ALIM. ve KAMULAŞTIRMASI 1,00

06 - 05 G.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 200.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin SERMAYE GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı SERMAYE GİDERLERİ Toplamı 200.003,00TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

09 YEDEK ÖDENEKLER 1.311.577,95

09 ? 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100.000,00

09 ? 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1,00

09 - 05 DOĞAL AFET GİD. KARŞ. ÖDENEĞİ 1,00

09 ? 06 YEDEK ÖDENEK 1.211.575,95

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesinin YEDEK ÖDENEK Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı YEDEK ÖDENEK Toplamı 1.311.577,95TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

T O P L A M????????????????????...15.000.000,00

Belediyemiz 2014 yılı Gider Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı GİDER BÜTÇESİ Toplamı 15.000.000,00 TL olarak Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile kabul edildi.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1) Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 15.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2) Belediye Bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 15.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8´inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-20),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması -B Cetveli (Örnek-11),

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-12),

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösyerir (C) Cetveli (Örnek-13)

5- Gelecek yıllara yaygın Yüklemelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-22),

6- Memur ve Hizmetli olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

7- İhdas edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24),

8- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-25),

9- 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek-26),

10- İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-61),

11- İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-60),

12- İzleyen iki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek-62),

13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-80),

14- Finansman Programı (Örnek-81),

15- Gerekli görülen diğer cetveller,

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9) Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10) Vergi Resim Harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir. Kiralar ise ilgili kanun ve yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnameler doğrultusunda tahsil edilecektir. Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 11)

a-İçme suyu tahakkukları iki ayda bir yapılır.

b-İçme sularına yasal gecikme zammı oranları uygulanır.

Madde 12) Belediyemize ait gayrimenkuller;

a) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ve pey der pey lüzumu halinde kiraya verilmesi durumunda 3(Üç) yıla kadar olması durumunda Belediye Meclisi kararına lüzum kalmadan kiraya vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.

b) İlk defa kiraya verilecek olan gayrimenkuller için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı Devlete ait taşınmaz mal satışı, kiraya vermeye, ecri misil ve tahliye Yönetmeliği gereğince kiralama işlemleri yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

c) Kira müddeti sona eren müstecirlerin talep etmeleri halinde Belediye Encümeninin de uygun görmesi durumunda yürürlükte olan kira ve ihale kanunlarına tezat teşkil etmeyecek şekilde, kira miktarını, süresini ve şartlarını yeniden belirleyerek bir yıla kadar mukaveleyi uzatıp-uzatmama yetkisine sahiptir. Uzatmaması halinde tekrar Kanunlar çerçevesinde bir başkasına ihale veya tahsisin kiraya verebilir.

d) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyeye verilen görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması için mülkiyeti Belediyemize ait ve tasarruf imkanı kalmayan gayri menkullerin (Bina, arsa ve araziler) gelir getirmek gayesi ile taksitle veya peşin olarak yürürlükteki mevzuatlara uymak şartları ile satışı yapılabilir.

e) Belediyemiz sınırları içersinde bulunan yol, meydan, park, pazar yeri ve umuma ait yerlerin tasarrufunu yapmaya, ecrimisil almaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 13) Bu Kararname hükümleri 01 OCAK 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14) Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Belediyemiz 2014 Mali Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ madde madde okundu ve başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her madde ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

5-Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi Büyükkarıştıranpor Kulubüne yardım konulu Başkanlık Makamı,Yazı İşleri Müdürlüğü?nün 30/10/2013 Tarih ve 871 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

Kırklareli 1. Amatör kümede mücadele eden Büyükkarıştıranspor Kulübümüze 2013?2014 futbol sezonunda kasabamızı en iyi şekilde temsil edebilmesi için maçlardan sonra yemek , ulaşım, malzeme ve lisans ücretlerinin ödenmesi vb. gibi ihtiyaçlarının belediyemiz bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak karşılanması uygun olacaktır.

Yapılan açık oylamasında Kırklareli 1. Amatör kümede kasabamızı temsil eden Büyükkarıştıran Amatör Spor Kulübümüze 2013?2014 Futbol Sezonunda kasabamızı en iyi şekilde temsil edebilmesi için maçlardan sonra yemek,ulaşım, malzeme ve lisans ücretlerinin ödenmesi vb. gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi (b) fıkrası gereğince ayni destek sağlanmasına Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile karar verildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 6.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 01/11/2013 tarih ve 37335992-300-886 sayılı Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi Halkoyunları grubu yurtdışı görevlendirmesi konulu yazısı ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Bulgaristan?Türkiye IPA Sınırötesi işbirliği hibe programı (CCI Numarası:2007CB16IPO008-2011-2) çerçevesinde ?Kültür ve Dostluklar? adlı proje Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı arasında PII 02 -29-173 sayı ile 15/04/2013 tarihinde imzalanmıştır.?Kültür ve Dostluklar? projesi kapsamında Belediyemizi temsil etmek üzere Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi okulunun Eğitimci ve Halk Oyunları grubunun Bulgaristan?ın Topolovgrad şehrine gönderilmesi gerekmektedir. Okul Müdürü Ekip Başkanı İsmail KOCAKÖSE , çalıştırıcı Hayriye ÖRENLİ , Enstrumanlar Zeki KURTOĞLU, Özcan KORAL ile birlikte öğrenciler Bilgen BİRDEN, Zehra TEKER , Büşra AYDIN, Berna KARAMAN , İlknur MERT, Rabiya CALAYIR , Simge KARAMAN, Caner ÇELİK, Metehan GÜLERYÜZ, Samet MOLLA, Günay ARIDAĞ, Tekin ALDEMİR, Şafak AKSOY, Ahmet DEMİR, 1 şoför ve 1 tercümandan oluşan isimleri yazılı bulunan ekibin 28/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında kültürel amaçlı gezi için yurtdışına görevli olarak gönderilmesi; belediyemizden görevli olarak katılacakların yemek ve konaklama giderleri Topolovgrad Belediyesi ve diğer masraflar katılımcılar tarafından karşılanacak olup, yurtdışı çıkışı ile ilgili yol ?pasaport vb. giderleri belediyemizce karşılanmak üzere Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi okulunun Eğitimci ve Halkoyunları grubunun Bulgaristan Topolovgrad şehrine görevli olarak gönderilmesine Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR, Bayram GÜNER,Tuncay SAKAR,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oy birliği ile karar verildi.

7-Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri KASIM/2013 dönemi olağan toplantımızın yedinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN