Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
06 MAYIS 2014  TARİHLİ MAYIS   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

06 MAYIS 2014 Salı Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN  , BEYTULLAH  DARCAN,FARİZ DEMİR ,MÜSLÜM OTU , ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

--

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 10  kişi

1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 06 Mayıs 2014 Salı  günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Beytullah DARCAN , Fariz DEMİR , Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in  iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre  2014 yılı Mayıs  ayı olağan ilk Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.    

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 2013 Mali Yılı Kesin Hesabının tasdiki ile ilgili olup,  Başkanlık Makamının 28.04.2014 tarih ve  334 sayılı yazısı  meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

 

2013 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ ;

Geçen yıldan devreden ödenek: 0

Bütçe ile verilen ödenek: 4.012.996,00.-TL

Ek ödenek: 0.-TL

Aktarma suretiyle eklenen: 450.000,00.-TL

Aktarma suretiyle düşülen: 825.000,00.-TL

Elde edilen net ödenek: 3.637.996,00.-TL

Ödenen bütçe gideri: 2.845.736,11.-TL

Ödenek üstü harcama: 0 TL

Harcanmayıp iptal edilen ödenek: 792.259,89-TL

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Geçen yıldan devreden ödenek: 0 TL

Bütçe ile verilen ödenek:  105.001,00 TL.

Ek ödenek: 0 TL

Aktarma suretiyle eklenen: 0TL

Aktarma suretiyle düşülen: 0 TL

Elde edilen net ödenek: 105.001,00TL.

Ödenen bütçe gideri: 103.305,89TL

Ödenek üstü harcama: 0 TL

Harcanmayıp iptal edilen ödenek: 695,11 TL.

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64.maddesi  gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

 

İSKAN VE TOPLUM  REFAHI  HİZMETLERİ

 

Geçen yıldan devreden ödenek: 993.988,30 TL.                         

Bütçe ile verilen ödenek: 10.680.003,00 TL.

Ek ödenek: 0 TL

Aktarma suretiyle eklenen: 95.000,00 TL.

Aktarma suretiyle düşülen: 0 TL

Elde edilen net ödenek: 11.768.991,30 TL.

Ödenen bütçe gideri: 5.508.153,77 TL

Ödenek üstü harcama: 0 TL

Harcanmayıp iptal edilen ödenek: 6.260.837,53 TL.

Sonraki yıla devreden ödenek: 0 TL

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.


SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Geçen yıldan devreden ödenek: 0 TL

Bütçe ile verilen ödenek: 202.000,00 TL

Ek ödenek: 0 TL

Aktarma suretiyle eklenen: 280.000,00TL.

Aktarma suretiyle düşülen: 0 TL

Elde edilen net ödenek: 482.000,00 TL.

Ödenen bütçe gideri: 478.319,32 TL

Ödenek üstü harcama: 0 TL

Harcanmayıp iptal edilen ödenek: 3.680,68 TL. 

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde  maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında  Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

TOPLAM GİDER BÜTÇESİ

Geçen yıldan devreden ödenek: 993.988,30 TL

Bütçe ile verilen ödenek: 15.000.000,00 TL

Ek ödenek: 0 TL

Aktarma suretiyle eklenen:  825.000,00 TL.

Aktarma suretiyle düşülen: 825.000,00 TL

Elde edilen net ödenek: 15.993.988,30 TL

Ödenen bütçe gideri: 8.936.515,09 TL

Ödenek üstü harcama: 0

Harcanmayıp iptal edilen ödenek: 7.057.473,21TL.

Sonraki yıla devreden ödenek: 0

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013  Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

 

2013 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

 

VERGİ GELİRLERİ

Bütçe ile tahmin edilen; 4.379.000,00 TL

Devreden geli tahakkuku; 525.512,81 TL

2013 Yılı tahakkuku; 4.302.724,94 TL

Toplam tahakkuk; 4.828.237,75 TL

2013 Yılı tahsilatı; 4.077.854,22 TL

Tahsilattan red ve iadeler; 0

2013 Yılı net tahsilatı; 4.077.854,22 TL

Gelecek yıla devreden tahakkuk; 750.383,53 TL

Tahsilat oranı; 84,45

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64.Maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde  01 Vergi Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında  Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

Bütçe ile tahmin edilen;   1.900.000,00 TL

Devreden geli tahakkuku;       515.026,74TL

2013 Yılı tahakkuku;   1.969.490,95 TL

Toplam tahakkuk;   2.484.517,69 TL

2013 Yılı tahsilatı;   1.751.078,08 TL

Tahsilattan red ve iadeler;           0

2013 Yılı net tahsilatı;    1.751.078,08 TL

Gelecek yıla devreden tahakkuk;        733.439,61 TL

Tahsilat oranı;         70,47

 

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi  gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 02 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER     

Bütçe ile tahmin edilen; 111.000,00 TL

Devreden geli tahakkuku;          0     

2013 Yılı tahakkuku; 31.018,41 TL

Toplam tahakkuk;  31.018,41 TL

2013 Yılı tahsilatı;  31.018,41 TL

Tahsilattan red ve iadeler;         0 TL

2013 Yılı net tahsilatı;  31.018,41 TL.      

Gelecek yıla devreden tahakkuk;         0 TL

Tahsilat oranı;      100 TL

 

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

DİĞER GELİRLER

Bütçe ile tahmin edilen; 1.870.000,00 TL

Devreden geli tahakkuku; 69.798,61TL

2013 Yılı tahakkuku; 1.987.026,54 TL

Toplam tahakkuk; 2.056.825,15 TL

2013 Yılı tahsilatı; 1.996.317,41 TL

Tahsilattan red ve iadeler; 0

2013 Yılı net tahsilatı; 1.996.317,41 TL

Gelecek yıla devreden tahakkuk; 60.507,74 TL

Tahsilat oranı; 97,05       

 

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 05 Diğer Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında  Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

SERMAYE GELİRLERİ                    

Bütçe ile tahmin edilen;  8.019,00 TL

Devreden geli tahakkuku; 0TL

2013 Yılı tahakkuku; 0TL

Toplam tahakkuk; 0TL

2013 Yılı tahsilatı; 0TL

Tahsilattan red ve iadeler; 0TL

2013 Yılı net tahsilatı; 0TL

Gelecek yıla devreden tahakkuk; 0TL

Tahsilat oranı; 0TL

 

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 06 Sermaye Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

TOPLAM GELİR BÜTÇESİ

Bütçe ile tahmin edilen; 15.000.000,00 TL

Devreden geli tahakkuku; 958.946,03 TL

2013 Yılı tahakkuku; 6.672.747,92 TL

Toplam tahakkuk ;  7.631.693,95 TL

2013 Yılı tahsilatı;  6.448.684,45 TL

Tahsilattan red ve iadeler;  0 TL

2013 Yılı net tahsilatı;  6.448.684,45 TL

Gelecek yıla devreden tahakkuk;   1.183.009,50 TL

Tahsilat oranı; 84,49     

 

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Toplamı maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Ergun YILMAZ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı, Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN :

Belediye Meclis toplantımızın üçüncü   gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

NORM KADRO UYDULAMALARI

22 Şubat 2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belediyemiz "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" ile değişen 27/11/2011 Tarih ve 28125 sayılı resmi gazete ve  ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.

Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2'deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.  

MEVCUT NORM KADROSU
NORM KADROSU (Yeni)

 

UNVAN KODU

 

 

UNVAN

D4

 

ADET

SINIFI

UNVANI

TOPLAMI

(7 500-9 999)

 

 

D

B

T

4600

G.İ.H

Yazı İşleri Müdürü

-

1

1

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

11070

G.İ.H

Mali Hiz.  Müdürü

-

1

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

11050

G.İ.H

Fen İşleri Müdürü

1

-

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

4234

G.İ.H

Destek Hiz Müd.

-

1

1

DİĞER MÜDÜRLER(*)

2

 

 

 Park ve Bahç. Md.

-

1

1

 

 

6835

G.İ.H

Şef

3

2

5

ŞEF

5

7825

G.İ.H

Veri Haz. Memuru

2

-

2

 

7785

G.İ.H

Tahsildar

1

-

1

 

 

7950

G.İ.H

Şoför

6

-

6

 

 

9865

G.İ.H

Bel.Trafik Mem.

1

-

1

İDARİ PERSONEL(**)

10

 

A.H.

Avukat

-

1

1

 

 

9935

G.İ.H

Zabıta Amiri

-

1

1

TEKNİK PERSONEL(**)

9

9935

G.İ.H

Zabıta Komiseri

1

-

1

 

 

9950

G.İ.H

Zabıta Memuru

1

6

7

SAĞLIK PERSONELİ(**)

4

9447

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu

-

1

1

 

 

9447

G.İ.H

İtfaiye Eri

3

3

6

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

2

8500

T.H.

Mühendis

2

-

2

 

 

8505

T.H.

Mimar

-

1

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

1

8750

T.H.

Tekniker

1

2

3

İTFAİYE ERİ

6

9465

T.H.

Teknisyen

-

1

1

ZABITA  AMİRİ

1

8110

S.H.

Tabip

-

1

1

ZABITA KOMİSERİ

1

   8410

   S.H.

Sağlık Memuru

-

1

1

ZABITA MEMURU

7

9915

Y.H.

Temizlik Hizmetli

1

-

1

 

 

 

Y.H.

Bekçi

1

-

1

 

 

KURUM TOPLAMI

(Tüm Memur Unvanları)

24

24

48

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

53

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

19

5

24

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

27

 NORM KADRO UYGULAMALARI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI KADROSU TESPİTİ 

10/04/2014 tarihli 28968  sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosu öngörülmüştür.

Bu grupta yapılacak işlem Yönetmelikte öngörülen kadrolardan 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosu' nun ihdas edilmesi  gerekmektedir.

MÜDÜR KADROLARI TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968  sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu  D-4 grubu için Müdürler grubuna 1 adet Yazı İşleri Müdürü ,  1 adet Mali Hizmetler Müdürü,1 adet  Fen İşleri Müdürü ve 3 adet Diğer Müdürlük olmak üzere toplam 6 adet kadro öngörülmüş olup , belediyemizde 1 adet Yazı İşleri Müdürü, 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet Fen İşleri Müdürü , 1 adet Park ve Bahçeler Müdürü  ve 1 adet Destek Hizmetleri Müdürü  kadroları mevcuttur.  Yönetmelikte öngörülen kadrolardan  1 adet müdür kadrosunun oluşturulması gerekmektedir.    

Bu grupta   yapılacak işlem (III) sayılı listeden belediyemize 1 adet Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi gerekmektedir.

 ŞEF KADROLARI TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Şefler grubuna mensup toplam (5) adet kadro öngörülmüştür.

Belediyemizde halen Şefler grubuna mensup 5 adet  Şef kadrosu olduğundan ; Bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.

 

AVUKATLIK HİZMETLERİ KADROLARI

10/04/2014 tarihli 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Avukatlık Hizmetleri grubuna mensup toplam (1) adet kadro öngörülmüştür.

Belediyemizde halen Avukatlık Hizmetleri grubuna mensup 1 adet Avukat  kadrosu olduğundan ;  Bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.

 

İDARİ PERSONEL GRUBU PERSONEL TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için İdari Personel gurubuna mensup toplam (10) adet kadro öngörülmüştür.

Belediyemizde halen İdari Personel gurubuna mensup 10 adet dolu kadro olduğundan şu aşamada bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.

 TEKNİK PERSONEL TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Teknik Personel grubuna mensup toplam (9) adet kadro öngörülmüş olup, Belediyemizde 1 adet Mimar , 2 adet mühendis,3 adet tekniker   ve 1 adet teknisyen kadrosu  mevcuttur.

Yeni Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekli D-4 grubu için öngördüğü 2 adet daha Teknik Personel kadrosunun oluşturulması gerekmektedir. Bu Grupta yapılacak işlem; (V) Sayılı Teknik Personel Kadro Unvanları Listesinde  gösterildiği üzere  1 adet Şehir Plancısı ve 1 adet Peyzaj Mimarı  kadrolarının ihdas edilmesi gerekmektedir.

        

 SAĞLIK PERSONELİ GRUBU TESPİTİ 

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Sağlık Personeli grubuna mensup toplam (4) adet kadro öngörülmüştür.

Yeni Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekli D-4 grubu için öngördüğü (2) adet Sağlık Personeli kadrosunun oluşturulması gerekmektedir. Bu Grupta yapılacak işlem; (VI) Sayılı sağlık Personeli listesinde  gösterildiği 1 adet Tabib  ve 1 adet Sağlık Memuru kadrolarının ihdas edilmesine;

 

 

 

 

YARDIMCI  HİZMETLER  GRUBU PERSONEL TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Yardımcı Hizmetler Sınıfına grubuna mensup toplam (2) adet kadro öngörülmüştür.

Belediyemizde halen Yardımcı Hizmetler Sınıfı gurubuna mensup (2) adet dolu kadro olduğundan şu aşamada bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.

 İTFAİYE HİZMETLERİ PERSONEL GRUBU TESPİTİ

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için İtfaiye Hizmetleri grubuna mensup toplam (7) adet kadro öngörülmüştür.

Belediyemizde halen   (1) adet İtfaiye Çavuşu ve  (6) adet İtfaiye Eri  kadroları bulunduğundan şu aşamada bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.                                                              

ZABITA HİZMETLERİ PERSONEL GRUBU TESPİTİ                                                            

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için Zabıta Hizmetleri grubuna mensup toplam (9) adet kadro öngörülmüştür. Belediyemizde 1 adet Zabıta Amiri,1 adet Zabıta Komiseri ve 7 adet  Zabıta Memuru kadrosu bulunduğundan şu aşamada bu grupta yapılacak her hangi bir işlem yoktur.                                

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI GRUBU TESPİTİ   

10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli cetvellerde belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için toplam (27) adet Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür. Belediyemizde 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu bulunmaktadır.

Yeni Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekli D-4 grubu için öngördüğü () adet Sürekli İşçi kadrosunun oluşturulması gerekmektedir. Bu Grupta yapılacak işlem 3 adet daha  Sürekli İşçi kadrolarının ihdas edilmesine;

Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde mevcut olan memur ve işçi kadrolarının norm kadro standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla memur ve sürekli işçi kadrolarında yapılan ihdas ve değişiklik işleminin yapılmasına yapılan açık oylamasında Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

    

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Büyükkarıştıran Islah OSB Müteşebbis Heyetinin oluşturulması  ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 366 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Kırklareli Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  16.12.2013 Tarih ve 45421942-453.01-1220 sayılı yazısı ile ; Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi alanının yer seçiminin kesinleştiği bildirilmiş olup , 4562 sayılı OSB Kanununun 4 ve 7nci maddeleri ile Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince Kuruluş Protokolü oluşturulacağından, Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Beldesi sınırlarında bulunan Kırklareli-Büyükkarıştıran Islah OSB' nin kuruluşuna ve müteşebbis heyetine kurumumuzun  katılımına   % 33 katılım payı ile katılmasına , 15 kişiden oluşan  müteşebbis heyetinde kurumumuzu 5 kişilik  asil üye  olarak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin üyeleri arasından ;  Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN,Belediye Meclis Üyesi Fariz DEMİR , Belediye Meclis Üyesi Müslüm OTU , Belediye Meclis Üyesi Hasan ÇALIŞKAN  ve Belediye Meclis Üyesi Beytullah DARCAN'ın   temsil etmesine  ve 5 kişilik yedek üye olarak Belediye Meclis Üyesi Şerif  ÇOLAK , Fen İşleri Müdürü Özhan ÖNDÜL , İnşaat Mühendisi Kartal GENÇ, Mali Hizmetler Müdürü Ekrem DAĞLI ve Ziraat Mühendisi Rukiye SÖNMEZ'in temsil etmesine 06/05/2014  Salı günü Seçim sonucu başkan tarafından meclise bildirildi. Müteşebbis Heyetine  seçilen asil ve yedek üye listesinin ve kararın Valilik Makamı Bilim San. ve Teknoloji İl Müdürlüğüne  tebliğ edilerek bildirilmesine  oyçokluğu ile karar verildi.

 

5- Başkan Lütfü KARAMAN  : Belediye Meclis toplantımızın beşinci  gündem maddesi 1916,1917,1927,1928  parsel imar  onayı ile ilgili olup , Fen İşleri Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih 2014/128   sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde 18/04/2011  tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresi'nce onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar planında depolama alanında kalan Başağıl Mevkiinde 4 pafta 1916,1917,1927,1928  parsel nolu taşınmazların , Şehir Plancısı tarafından hazırlanarak ekte sunulan ilave imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasında bir sakınca bulunmadığından, söz konusu parseli içeren ilave imar planı ve eklerinin onanması teklif edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN : 'Teklif üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen var mı? ' dedi. Söz almak isteyen olmadığından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan  açık oylamasında belediyemiz sınırları içersinde Başağıl Mevkiinde 4 pafta 1916,1917,1927,1928  parsel nolu taşınmazların  imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına; Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

6- Başkan Lütfü KARAMAN :    "Değerli Meclis Üyeleri MAYIS -2014  dönemi olağan toplantımızın altıncı   gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Hepinize teşekkür ederim." Dedi.