Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
02 EYLÜL  2014  TARİHLİ EYLÜL  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

02 EYLÜL 2014 Salı Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN  , BEYTULLAH  DARCAN , MÜSLÜM OTU ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ ,SALİH ÇAM , ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

FARİZ DEMİR  , HABİB ÇALIŞKAN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8 kişi1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2014 Salı günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Fariz DEMİR ve Habib ÇALIŞKAN?ın bulunmadığı , Beytullah DARCAN, Müslüm OTU ,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ,Salih ÇAM ve Ömür İŞBİLİR?in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2014 yılı Eylül ayı olağan ilk Meclis Toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi. ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür. Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi ''Büyükkarıştıranspor Kulübüne Yardım? ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve 755 sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

6360 sayılı kanunun 17.maddesinin 2.paragrafında belirtilen ?Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.?hükmü ve ??Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.?hükümleri gereğince Kırklareli Süper Amatör kümede mücadele eden Büyükkarıştıranspor Kulübümüzün teknik ekip ve sporcularına prim verilmesine , 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi (b) fıkrası gereğince 2014 ? 2015 futbol sezonunda kasabamızı en iyi şekilde temsil edebilmesi için kulüp vize referans bedelleri , kulüp katılım payları , antranör referans ücretleri , transfer aktarma bedelleri , antranör ücreti , futbolculara prim verilmesi , ulaşım giderleri , yemek , malzeme alınması ve lisans ücretlerinin ödenmesi vb. gibi ayni ve nakdi destek sağlanmasına ; Beytullah DARCAN , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi ?Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı? ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve 756 sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 16/04/2012 Tarih ve 24 sayılı kararları ile kabul edilerek Sayıştay Başkanlığının 24/02/2012 tarih Dai.Kur. 2012/28-21310 sayılı uygun görüşü ile yürürlüğe konulmuştur.

Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri gereğince Eğitim Yardımı Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Büyükkarıştıran Belediyesi tarafından 2014 - 2015 Eğitim- Öğretim yılında Büyükkarıştıran?da ikamet eden , üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere Ekim , Kasım , Aralık , Ocak , Şubat , Mart , Nisan , Mayıs aylarını kapsayacak şekilde toplam 8 ay ,aylık 150,00 TL olarak karşılıksız eğitim yardımı verilmesine ; gerekli işlemlerin yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine , gereği için Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği gereğince oluşturulan Eğitim Yardımı Değerlendirme Kurulu?na tevdiine ; Beytullah DARCAN , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi ''Belediyecilik İnceleme ve Tetkik Gezisi? ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve 757 sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi liderliğinde 23 Eylül 2014 tarihi ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında İtalya?nın Napoli , Roma , Floransa ve Bologna şehirlerinde Belediyecilik alanında son yenilikleri ve çalışmaları takip etmek , başarılı uygulamaları yerinde görmek amacıyla ?Belediyecilik İnceleme ve Tetkik Gezisi? programına Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi tarafından davet almış bulunmaktadır.

Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi liderliğinde 23 Eylül 2014 tarihi ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak Belediyecilik İnceleme ve Tetkik gezisine belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Lütfü Karaman?ın gönderilmesine ; yurtdışı gezisine ait seminer giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ; 23 Eylül 2014 tarihi ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Belediye Başkanımız Lütfü KARAMAN?ın (6) gün görevli izinli sayılmasına ; Beytullah DARCAN , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN : ?Değerli Meclis Üyeleri Eylül-2014 dönemi olağan toplantımızın altıncı gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim.? Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAKekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmAncak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.