Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
04 KASIM  2014  TARİHLİ KASIM   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

04 KASIM 2014 SALI  Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN,MÜSLÜM OTU, BEYTULLAH  DARCAN ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

FARİZ DEMİR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi
1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 04 KASIM 2014 SALI günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Fariz DEMİR?in bulunmadığı , Beytullah DARCAN ,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR?in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2014 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür. Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi "2015 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ' ile ilgili olup Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 76745320-37335992-300- 256 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 2015 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİDİR

MADDE 1.) İÇMESUYU TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Meskenlerde istihlak edilecek suyun m3´ünden

a)Ayda 30 m3´e kadar............................................ 1,40 TL

b)Ayda 30 M3´ün üzerinde olanlardan................... 1,60TL

2.) Ticarethanelerde İstihlak edilecek suyun M3´ünden........................ 2,20 TL

3.) İnşaat abonelerinin kullanacağı suyun beher M3´ünden................... 2,20TL

4.) Abone Kayıt Ücreti

a)Mesken Aboneleri için............................................ 71,50 TL.

b)Ticarethane aboneleri için ...................................... 118,00 TL.

c)İnşaat aboneleri için ................................................ 71,50 TL.

5.) Depozito Ücreti

a)Mesken abonelerinden............................................. 28,50 TL.

b)Ticarethane abonelerinden....................................... 38,50 TL.

c)İnşaat abonelerinden................................................. 33,00 TL.

6.) Abonelerin herhangi bir arızadan ve borç- tan dolayı suyunun kesilip yeniden

bağlanması ve ayrıca yapılacak iş için................................................. 26,50 TL.

7.) Abonelere ait tesisatların işletme tarafından istek üzerine kontrol ve

muayenelerinden................................. 10,00 TL

8.) Resmi daire ve hayır kurumlarından talimat namenin 78. maddesine istinaden depozito ücreti alınmaz.

9.) Resmi dairelerde istihlak edilecek suyun beher M3´ünden.................... 0,15 TL

10.) İki ayda meskenlerde istihlak edilecek (7)M3 su için ücret alınmayacaktır. Su tüketiminin bu miktarı geçmesi halinde su bedelinin tamamı alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı içme suyu ve müteferrik hizmetler için tatbik edeceği ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2.) İŞYERİ BELGESİ ÜCRETİ: ALINACAK ÜCRET:

Ticaret Kanununun 29. maddesi esasına göre belediyemizce işyeri sahibinin isteği üzerine verilecek işyeri belgelerinden........................................................... 60,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı işyeri belgesi ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3.) HALK PAZARINA DAİR ÜCRETLER: ALINACAK ÜCRET:

1) Pazarcı Esnafından tezgah kurma Alınacak haftalık M2 ücreti 0,60 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4.) İLAN ÜCRETİ TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Ticaret maksadıyla resmi,özel olarak halk ve ticaret erbabının belediye yayın cihazları ile yapacağı ilanlardan ............................................................. 12,50 TL

2.)25 kelimeden sonra her kelime için ......................................................... 0,30 TL

3.)Amme hizmeti için yapılacak ilanlardan (Resmi kuruluş,dernek ve emsallerinden) ilan ücreti alınmaz.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5.) OTOBÜS İLE YOLCU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.)Büyükkarıştıran/Lüleburgaz yolcu taşıma ücreti: Sivil Yolcu............. 5,00 TL.

Öğrenci.............................. 4,00 TL.

2.) Belediyemiz otobüsü ile Lüleburgaz,Çorlu, Muratlı ilçeleri ile çevre kasaba ve

köylere cemiyet işlerinde hususi kiralama ücreti :

a) İveko M23 marka (23)kişilik otobüs için ............................................ 90,00 TL.

3.) Çevre köylerden talep halinde her iki otobüs içinde ikinci maddenin (a-b)fıkralarında

yazılı ücrete fark olarak .......................................................................... 35,00 TL.

4.) Otobüs ücret tarifesinde yılı içersinde yapılacak güncelleştirme zamları dolayısıyla ücretleri yeniden tespite belediye encümeni yetkili kılınmıştır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı otobüs ile yolcu taşıma ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6.) KAMYON NAKLİYE ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Kum ocaklarından bir kamyon kumun (Kum hariç) nakliyesi ......... 180,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı kamyon nakliye ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7.) İŞ MAKİNALARI VE VİDANJÖR TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Vidanjör arazözün kasaba içinde bir defa dolum ücreti .............................. 15,00 TL.

2.) Vidanjör arazözün kasaba dışında bir defa dolum ücreti ............................ 35,00 TL.

3.) İş makinelerimizden kepçe,kazı ve kepçe ile greyderin bir saat çalışma ücreti :

a)Kasaba içinde bir saat çalışma ücreti ................................................. 60,00 TL.

b)Kasaba dışında 1 saat çalışma ücreti.................................................. 100,00 TL.

c)Greyderin 1 saat çalışma ücreti ......................................................... 150,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 mali yılında uygulanacak iş makineleri ve vidanjör ücreti tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8.)HASTA NAKİL ARACI VE CENAZE ARACI TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET:

1.) Büyükkarıştıran´dan Lüleburgaz´a,Çorlu´ya, Babaeski´ye,Tekirdağ´a

hasta götürme ücreti .............................................................................. 50,00 TL.

2.) Büyükkarıştıran´dan Kırklareli´ne,Edirne´ye hasta götürme ücreti ..... 100,00 TL.

3.) Büyükkarıştıran´dan İstanbul´a hasta götürme ücreti ........................... 120,00 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2015 mali yılında uygulanacak ambulans ile hasta taşıma ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9.)DÜĞÜN SALONU ÜCRET TARİFESİ: ALINACAK ÜCRET :

1.) Belediyemize ait düğün salonunda yapılacak düğünlerden kiralama ücreti(Salondaki orkestra, müzik ekibi ve ikram vb. kiralayan tarafından karşılanacaktır.) 400,00 TL.

(Düğün salonunda meydana gelebilecek zarar ve ziyan için depozito ücreti ) 11,00 TL.

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2015 mali yılında uygulanacak düğün salonu ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10.) İçme suyu tahakkukları gerçekleştiği ay içersinde ödenecektir. Ödenmeyen ve müteakip aylara sarkan tahakkuklara 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanunun 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifemizin 10. maddesi aynen oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11.) Belediyemize ait ücret tarifesinde belirlenen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerden K.D.V. hariç olup 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince K.D.V. alınacaktır.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 11. maddesi aynen oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12.) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2015 Mali Yılında uygulayacağı Ücret Tarifesi 01/OCAK/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 12 maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemizin 2015 mali yılında uygulanacak ücret tarifesi (12) maddeden ibaret olup, tamamı için yapılan esami tayini oylamasında Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı; Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN ve Başkan Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi '2015 yılı vergi ,resim,harç tarifesinin tanzim ve tasdiki ' ile ilgili olup Mali Hizmetler Müdürlüğü?nün 76745320-57937077- 255 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

2015 YILI VERGİ VE HARÇ TARİFESİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2015

1-Serbest meslek erbabınca asılan yazı levha resim m2 50 TL

2-Motorlu taşıtların içine dışına konulan reklam m2 8 TL

3-Cadde ve sokaklara asılan geçici afişlerden haftalık m2 5 TL

4-Işıklı ve projeksiyonlu tabelalardan m2 30 TL

5-Broşür,takvim ve katalog ve benzerlerin her biri için 0,03 TL

6-Yapıştırılan afiş ve benzerlerinden m2 0,05 TL

EĞLENCE VERGİSİ

1-Bilardo ve Masa Futbolu 25m2 5,00TL

2-Salonları gibi Eğlence 26-50M2 6,00TL

3-Eğlence Yerlerinde 51-100M2 6,00TL

Çalışılan Her Gün İçin 101-200M2 7,00TL

200M2 YUKARI 8,00TL

İŞGAL HARCI

52.nci maddenin 1 ve 2 bendine göre işgallerden günlük m2 0,50 TL

Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan hayvan başı 0,6 TL

Satışı yapılan büyükbaş hayvanlardan hayvan başı 1 TL

52.nci maddenin 3.bendinde yazılı işgallerden

Her taşıttan beher saat için 0,30TL

Parkmetre çalıştırılan yerlerde her saat için 0,50

İŞYERİ AÇMA RUHSAT HARCI

1-25m2 0,15 TL

2-26m2-100m2 0,20 TL

3-101m2-250m2 0,24 TL

4-251m2-500m2 0,28 TL

5-501m2 ve yukarısı 0,33 TL

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

1-25m2 20 TL

2-26m2-100m2 80 TL

3-101m2-250m2 160 TL

4-251m2-500m2 250 TL

5-501m2 ve yukarısı 350 TL

7-Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı 10,00TL ........

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ HARCI

1-Tartı ağırlıklarının her birinden 0,75 TL

2-Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,75 TL .

3-Kuru taneli hacim ölçer her birinden 2,25 TL

4-El terazilerinden 4,50 TL

5- Normal masa terazilerinden 6,00 TL

6- Otomatik ibreli terazilerden 9,00 TL

7-Elektronik terazilerden 12,00 TL

8-Kantar ve basküllerden 16,00 TL

KAYIT VE SURET HARCI

A) Her sayfa başına 0,30 TL

B) Harita,plan,krokilerin beher m2 sinden 5,00 TL

MUAYENE VE RAPOR HARCI

Muayene Ruhsat Rapor Harcı 7,00 TL

SAĞLIK BELGESİ HARCI

Sağlık belgesi harcı 1,50 TL

Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı

Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı.......10,00 TL

Yapılan oylamada Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi '2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca hazırlanan 76745320-57937077- 255 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı ve eki meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi denk bütçe esasına göre oluşturuldu ve gerçeğe yakın bir bütçe olarak hazırlandı. Bütçe oluşturulurken her hangi bir borçlanmaya gidilmedi. 5018 Sayılı Kanun gereği 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi görüşmelerine geçildi.

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlarının birinci düzeyleri, Gider Bütçesinin de kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyleri ve 14 maddelik Bütçe Kararnamesinin de madde madde, 2015 yılı Ayrıntılı Harcama Programı ile Finans Programı da görüşülmüş olup, açık olarak yapılan oylaması neticesinde aşağıdaki şekilde ve 01/OCAK/2015 tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Ekonomik sınıflandırılması gelir kısmında ayrı ayrı izah edildiği gibi Gelir bütçesi yekünü 14.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Gider Bütçesinin Kurumsal sınıflandırma, Fonksiyonel sınıflandırma, Finans tipi, Ekonomik sınıflandırma, kısımlarında ayrı ayrı izahı yapılacağı üzere, Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine muvazi olarak 14.000.000,00 TL?dir.

2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyemiz 2015 yılı gelir bütçesi taslağı hazırlanırken bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları da dikkate alınmış ve merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye yönelik öngörüleri de dikkate alınarak 2015 yılı bütçesi aşağıda görüleceği üzere tahmin edilmiştir.

BELEDİYE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA (B) CETVELİ

Kurum Adı : BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

GELİR KODU

I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ

01 VERGİ GELİRLERİ 5.776.900,00

02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Verg. 2.850.000,00

09 Mülk. Üze. Al. Diğer Verg. 2.850.000,00

51 Bina Vergisi 1.400.000,00

52 Arsa Vergisi 700.000,00

53 Arazi Vergisi 600.000,00

54 Çevre Temizlik Vergisi 150.000,00

03 Dahilde Alınan Mal ve Hizm. Verg. 1.740.100,00

02 Özel Tüketim Vergisi 1.620.000,00

51 Haberleşme Vergisi 20.000,00

52 Elektrik ve Havagazı Tük. Verg. 1.600.000,00

09 Dahilde Alı. Diğer Mal ve Hizm. Verg. 120.100,00

51 Eğlence Vergisi 100,00

52 Yangın Sigorta Vergisi 50.000,00

53 İlan ve Reklam Vergisi 70.000,00

06 Harçlar 1.186.800,00

09 Diğer Harçlar 1.186.800,00

51 Bina İnşaat Harcı 400.000,00

53 İşgal Harcı 1.000,00

54 İşyeri Açma İzin Harcı 5.000,00

56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muaye. Harcı 700,00

57 Tatil Gün. Çalışma Ruh. Harcı 30.000,00

58 Tellallık Harcı 100,00

60 Yapı Kullanma İzin Harcı 150.000,00

99 Diğer Harçlar 600.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı VERGİ GELİRLERİ Toplamı 5.776.900,00 TL Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 740.000,00

04 Kurumlar Hasılatı 490.000,00

05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 490.000,00

51 Çev. Ve Esen. Hizm. İlişkin Kur. Has. 60.000,00

58 Su Hizm. İlişkin Kur. Has. 420.000,00

59 Ulaştırma Hizm. İlişkin Kur. Has. 10.000,00

06 Kira Gelirleri 250.000,00

01 Taşınmaz Kiraları 230.000,00

02 Ecrimisil Gelirleri 15.000,00

03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 15.000,00

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 200.000,00

02 Taşınır Kiraları 20.000,00

01 Taşınır Kira Gelirleri 20.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Toplamı 740.000,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİR. 140.000,00

01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 AB'den Alınan Yrd. 50.000,00

02 Mrk.Ynt.Bütç. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yrd. 50.000,00

01 Cari 50.000,00

01 Hazine Yardımı 50.000,00

04 Kur. Ve Kişilerden Al. Yrd. Ve Bağışlar 20.000,00

01 Cari 20.000,00

01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar20.000,00

05 Proje Yardımları 20.000,00

01 Cari 20.000,00

05 Mahalli İdarelerden Alınan Proj. Yrd. 20.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Alınan Bağış Ve Yardımlar Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Toplamı 140.000,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER 2.292.800,00

01 Faiz Gelirleri 20.000,00

09 Diğer Faizler 20.000,00

03 Mevduat Faizleri 20.000,00

02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.020.300,00

02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 2.000.000,00

51 Mrk. İd. Vergi Gel. Alınan Paylar 2.000.000,00

04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 300,00

51 Kanalizasyon Harcamalarına Kat. Payı 100,00

52 Su Tesisleri Harcamalarına Kat. Payı 100,00

53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 100,00

09 Diğer Paylar 20.000,00

99 Diğer Paylar 20.000,00

03 Para Cezaları 220.500,00

02 İdari Para Cezaları 20.000,00

99 Diğer İdari Para Cezaları 20.000,00

04 Vergi Cezaları 200.000,00

99 Diğer Vergi Cezaları 200.000,00

09 Diğer Para Cezaları 500,00

99 Yukarıda Tanımlana Diğer Para Cez. 500,00

09 Diğer Çeşitli Gelirler 32.000,00

01 Diğer Çeşitli Gelirler 32.000,00

01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 10.000,00

03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 1.000,00

06 Kişilerden Alacaklar 20.000,00

99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeş. Gel. 1.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Dışı Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı DİĞER GELİRLER Toplamı 2.292.800,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

06 SERMAYE GELİRLERİ 5.050.300,00

01 Taşınmaz Satış Gelirleri 5.000.300,00

03 Diğer Bina Satış Gelirleri 5.000.000,00

01 Diğer Bina Satış Gelirleri 5.000.000,00

04 Arazi Satışı 100,00

01 Arazi Satışı 100,00

05 Arsa Satışı 100,00

01 Arsa Satışı 100,00

09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 100,00

99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 100,00

02 Taşınır Satış Gelirleri 50.000,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 20.000,00

01 Taşınır Satış Gelirleri 20.000,00

02 Taşıt Satış Gelirleri 15.000,00

01 Taşıt Satış Gelirleri 15.000,00

03 Stok Satış Geliri 10.000,00

01 Stok Satış Geliri 10.000,00

09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 5.000,00

99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 5.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Sermaye Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı SERMAYE GELİRLERİ Toplamı 5.050.300,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

T O P L A M 14.000.000,00

01- VERGİ GELİRLERİ 5.776.900,00

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 740.000,00

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 140.000,00

05- DİĞER GELİRLER 2.292.800,00

06- SEMAYE GELİRLERİ 5.050.300,00

T O P L A M 14.000.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı GELİR BÜTÇESİ Toplamı 14.000.000,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

I - 46 BELEDİYE

II - 39 KIRKLARELİ

III - 97 BELDE BELEDİYELERİ

IV - 03 BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.386.871,00 TL

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLER 89.351,00 TL

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 9.416.678,00 TL

10 SOSYAL GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ 107.200,00 TL

T O P L A M? 14.000.000,00 TL

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

01 PERSONEL GİDERLERİ 2.112.258,00

01  01 MEMURLAR 1.276.000,00

01-02 SÖZ. PERS. 2,00

01  03 İŞÇİLER 700.005,00

01  04 GEÇİCİ PERSONEL 10.501,00

01  05 DİĞER PERSONEL 125.750,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin PERSONEL GİDERLERİ Giderleriyle ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 2.112.258,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

02 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ 390.826,00

02 ? 01 MEMURLAR 207.075,00

02 ? 03 İŞÇİLER 183.751,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Toplamı 390.826,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

03 MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.887.780,00

03 - 02 TÜK. YÖN. MAL ve HİZM. ALIMLARI 1.206.100,00

03 - 03 YOLLUKLAR 10.501,00

03 - 04 GÖREV GİDERLERİ 11.502,00

03 - 05 HİZMET ALIMLARI 1.062.377,00

03 - 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.500,00

03 - 07 MEN. MAL, G.M. HAK AL. BAK-ONAR. GİD. 300.475,00

03 - 08 G.MENKUL MAL BAK-ONAR. GİDERLERİ 7.067.125,00

03 - 09 TEDAVİ ve CENAZE GİDERLERİ 2.200,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Toplamı 9.887.780,00 TL olarakBeytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

05 CARİ TRANSFERLER 259.603,00

05 - 03 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANSFERLER 100.000,00

05 - 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 107.101,00

05 - 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 52.500,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin CARİ TRANSFERLER Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak isteyen olmadı.Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015yılı CARİ TRANSFERLER Toplamı 259.603,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

06 SERMAYE GİDERLERİ 52.503,00

06 - 01 MAMUL MAL ALIMLARI 2,00

06 - 04 G.MEKUL ALIM. ve KAMULAŞTIRMASI 1,00

06 - 05 G.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. 52.500,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin SERMAYE GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı SERMAYE GİDERLERİ Toplamı 52.503,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

09 YEDEK ÖDENEKLER 1.297.030,00

09 - 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ. ÖDENEĞİ 105.000,00

09 - 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1,00

09 - 05 DOĞAL AFET GİD. KARŞ. ÖDENEĞİ 1,00

09 - 06 YEDEK ÖDENEK 1.192.028,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin YEDEK ÖDENEK Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı YEDEK ÖDENEK Toplamı 1.297.030,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

T O P L A M...................14.000.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı GİDER BÜTÇESİ Toplamı 14.000.000,00 olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1) Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 14.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2) Belediye Bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 14.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8´inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-20),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması -B Cetveli (Örnek-11),

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-12),

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösyerir (C) Cetveli (Örnek-13)

5- Gelecek yıllara yaygın Yüklemelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-22),

6- Memur ve Hizmetli olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

7- İhdas edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24),

8- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-25),

9- 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek-26),

10- İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-61),

11- İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-60),

12- İzleyen iki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek-62),

13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-80),

14- Finansman Programı (Örnek-81),

15- Gerekli görülen diğer cetveller,

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9) Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10) Vergi Resim Harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir. Kiralar ise ilgili kanun ve yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnameler doğrultusunda tahsil edilecektir. Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 11)

a-İçme suyu tahakkukları iki ayda bir yapılır.

b-İçme sularına yasal gecikme zammı oranları uygulanır.

Madde 12) Belediyemize ait gayrimenkuller;

a) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ve pey der pey lüzumu halinde kiraya verilmesi durumunda 3(Üç) yıla kadar olması durumunda Belediye Meclisi kararına lüzum kalmadan kiraya vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.

b) İlk defa kiraya verilecek olan gayrimenkuller için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı Devlete ait taşınmaz mal satışı, kiraya vermeye, ecri misil ve tahliye Yönetmeliği gereğince kiralama işlemleri yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

c) Kira müddeti sona eren müstecirlerin talep etmeleri halinde Belediye Encümeninin de uygun görmesi durumunda yürürlükte olan kira ve ihale kanunlarına tezat teşkil etmeyecek şekilde, kira miktarını, süresini ve şartlarını yeniden belirleyerek bir yıla kadar mukaveleyi uzatıp-uzatmama yetkisine sahiptir. Uzatmaması halinde tekrar Kanunlar çerçevesinde bir başkasına ihale veya tahsisin kiraya verebilir.

d) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyeye verilen görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması için mülkiyeti Belediyemize ait ve tasarruf imkanı kalmayan gayri menkullerin (Bina, arsa ve araziler) gelir getirmek gayesi ile taksitle veya peşin olarak yürürlükteki mevzuatlara uymak şartları ile satışı yapılabilir.

e) Belediyemiz sınırları içersinde bulunan yol, meydan, park, pazar yeri ve umuma ait yerlerin tasarrufunu yapmaya, ecrimisil almaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 13) Bu Kararname hükümleri 01 OCAK 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14) Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Belediyemiz 2015 Mali Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ madde madde okundu ve başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her madde ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi "Yurtdışı Gezisi İptali" ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 936 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Avustralya'nın Sydney şehrinden M&T Consultants Firmasının davetlisi olarak 13-24 Kasım 2014 tarihleri arasında ,Yeni Zelanda (Auckland),Avustralya (Sydney) ve Singapore'de gerçekleştirilecek olan "Kıtalararası Karşılaştırmalı Belediyecilik ve Şehircilik" konulu toplantı ve araştırma gezisine Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN iş yoğunluğundan dolayı katılamayacağından 08/10/2014 Tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine Beytullah DARCAN, Müslüm OTU , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

6-Başkan Lütfü KARAMAN : "Değerli Meclis Üyeleri Kasım-2014 dönemi olağan toplantımızın beşinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim." Dedi.Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK