Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
10  OCAK  2015  TARİHLİ OCAK   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

10 Ocak 2015 Cumartesi Saat-12.00

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

ŞERİF ÇOLAK, MÜSLÜM OTU

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN, FARİZ DEMİR, MÜSLÜM OTU, ŞERİF ÇOLAK HASAN ÇALIŞKAN, ERGUN YILMAZ, SALİH ÇAM, HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

BEYTULLAH DARCAN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 Kişi1- Yoklama ve Açılış:
Belediye Meclisimizin 10 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 12.00?de yapmış olduğu 2.Birleşim 1. Oturum olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Beytullah DARCAN?ın iştirak etmediği ; Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN, Ömür İŞBİLİR?in iştirak ettiği tespit edildi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın altıncı gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ile meclis gündemine eklenen 76745320-37335992-300- 30 sayılı 05/01/2015 tarihli ?Islah OSB AAT yeri hk? ile ilgili yazısı meclisimize okundu.

Bilim Sanayi Tekn oloji İl Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında ; Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran Beldesi sınırları içerisinde 1477 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın ekte krokisi sunulan 17 ha?lık alanının Büyükkarıştıran Islah OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlendiği ve 13/06/2013 tarih ve 2013/06 sayılı Ergene Havzası Koruma Eylem Planı konulu, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlenmesine dair Valilik Makamınca 18/11/2014 tarih ve 268 sayılı Kamu Yararı Kararı alınmıştır.

Belediye Meclisimizce yapılan değerlendirmede 1477 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın 17 ha?lık alanının ortak Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince imar planı onay işlemi amacıyla yapılan oylamada Ergun YILMAZ,Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyları, Fariz DEMİR'in çekimser oyu ile Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın kabul oylarıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi 'Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır..... 'hükmü gereğince oyçokluğu ile kabul edildi. Sözkonusu kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine , bilgi için Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Büyükkarıştıran Islah OSB Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına bildirilmesine karar verildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : ?Değerli Meclis Üyeleri Ocak Ayı olağan toplantımızın yedinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir.Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Hepinize teşekkür ederim.? dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK