Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
03 ŞUBAT 2015  TARİHLİ ŞUBAT DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

03 Şubat  2015 Salı Saat-10:30

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

ŞERİF ÇOLAK, MÜSLÜM OTU

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN, BEYTULLAH DARCAN, FARİZ DEMİR, MÜSLÜM OTU, ŞERİF ÇOLAK HASAN ÇALIŞKAN, ERGUN YILMAZ, SALİH ÇAM, HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

-

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 10 Kişi1- Yoklama ve Açılış:
Belediye Meclisimizin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN, Ömür İŞBİLİR?in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN:?Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğundan 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisimizin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz.?dedi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin ikinci gündem maddesi ?Disiplin amirleri Yönetmeliği? ile ilgili olup, Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.01.2015 Tarih ve 37335992-300-80 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesine istinaden 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, mahalli idarelerce hazırlanacak Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Ancak mahalli idarelerin çokluğu ve bu yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla Bakanlıkça hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30/12/2014 tarih ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun mütalaa edilen ?Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı ilişiktedir. Taslağa uygun olarak Belediyemiz Norm Kadrosuna göre hazırlanan (6) maddeden ibaret "BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ve DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ" 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilerek , 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre yürürlüğe konulması hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan açık oylamada ?BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ve DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ? Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN, Ömür İŞBİLİR ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclisimizin üçüncü gündem maddesi 'Meclis Huzur Hakkı ' ile ilgili olup, Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.01.2015 Tarih ve 76745320-37335992-300-94 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

13/07/2005 Tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 32. maddesi Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.? hükmü gereğince Belediye Meclisimizin Belediye Meclis üyelerine Maliye Bakanlığının 31.12.2014 Tarih ve 27998389-010-06- 02(913)11868 sayılı Genelgesi ile yayımlanan nüfusu 10.000?e kadar olan belediyelerde Belediye Meclisi Huzur Hakkı Ödeneğinin verilmesi ve yılı içerisinde katsayılarda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ; Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN :? Değerli Meclis Üyeleri ŞUBAT 2015 dönemi olağan toplantımızın dördüncü gündem maddesi kapanış ile ilgilidir.Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların belediyemize ve kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim.? Dedi.

Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK