Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi


GEREKLİ BELGELER


» Evlenme İşlem Dosyası
» Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı işleme alınmaz.)
» 5'er adet Vesikalık Fotoğraf
» 1'er adet İkametgâh Senedi (Muhtarlıktan)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

» İlgili Konsolosluktan Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal )
» Güncel Nüfus Kaydı (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı )
» 4 adet Vesikalık Fotoğraf
» Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Kimlik Belgesi (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı )

EVLENME İŞLEM DOSYASINDAKİ BELGELERİN DOLDURULMASI

» Evlenme Beyanı: İki suret olarak müşterek doldurulur.
» Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Kaydı): İki kişilik olarak yazılır.
» Evlenme Raporu: İki Kişilik Fotoğraflı olarak doldurulur.
» İkametgâh Senedi: İki Kişilik olarak alınır.

Not:
» Evraklar Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.
» Rapor TALASMİ Tanı Mrkz.' den onaylanarak alınır.


EVLENME SIRA VE TARİHİ

» Evlenme günlüdür.
» İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.
» Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.
» Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

NİKAH' IN ESAS VE ŞARTLARI

» Nkah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.
» Gıyapta Nikah kıyılmaz.
» Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

YAŞ MEVZUATI

» 16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Mahkeme izni ile
» 17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Veli veya Vasi izni ile
» 18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM

Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir)