"Kültür Ve Dostluklar" Projesi Tanıtım Toplantısı

Bulgaristan?Türkiye IPA Sınırötesi işbirliği hibe programı (CCI Numarası:2007CB16IPO008-2011-2) çerçevesinde "Kültür ve Dostluklar" adlı proje Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti  Kırklareli İli Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı arasında PII 02 -29-173 sayı ile 15/04/2013 tarihinde imzalanmıştır.

Bu güne kadar Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Bulgaristan' daki kardeş belediyemiz Bulgaristan' ın Haskova iline bağlı Topolovgrat Belediyesi  ile bir çok  proje gerçekleştirildi. Kültür ve Dostluklar projesi ile Bulgaristan'ın Haskova iline bağlı Topolovgrad Belediyesi  ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek , Kültürel, Uygarlık, Sosyal ve Ekonomik alanlarda işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak olacaktır ve bu  projede daha önceki projelerde olmayan Büyükkarıştıran halkı için  bir Etnografya Müzesinin kazandırılması olacaktır.
"Kültür ve Dostluklar" projesi kapsamında 26/09/2013 tarihi ile 27/09/2013 tarihleri arasında Bulgaristan Topolovgrad Belediyesi'nden proje  yetkilileri  ülkemizi ve kasabamızı ziyarete gelmişlerdir. 27/09/2013 tarihinde Topolovgrad ve Büyükkarıştıran Belediyesi'nin hazırlamış olduğu tanıtım programı yapılmıştır.