BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
04 KASIM  2014  TARİHLİ KASIM   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

04 KASIM 2014 SALI  Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN,MÜSLÜM OTU, BEYTULLAH  DARCAN ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

FARİZ DEMİR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi

 

 

1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 04 KASIM  2014 SALI   günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Fariz DEMİR?in bulunmadığı , Beytullah DARCAN ,Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR?in  iştirak ettiği tespit edildi.

 

            Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre  2014 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.    

 

     Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.NORM KADRO UYDULAMALARI22 Şubat 2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belediyemiz ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik? ile değişen 27/11/2011 Tarih ve 28125 sayılı resmi gazete ve  ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.  Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.  

            2- Başkan Lütfü KARAMAN :  Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi "2015 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ' ile ilgili olup Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  76745320-37335992-300- 256  sayılı 30/10/2014  tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 2015 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Tanzim ve Tasdiki ile ilgili olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan tarife meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

 

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİDİR

 

MADDE 1.) İÇMESUYU TARİFESİ:                                                            ALINACAK ÜCRET :

1.) Meskenlerde istihlak edilecek suyun m3´ünden

                               a)Ayda 30 m3´e kadar............................................                         1,40 TL

                               b)Ayda 30 M3´ün üzerinde olanlardan...................                     1,60TL

2.) Ticarethanelerde İstihlak edilecek suyun M3´ünden........................                   2,20 TL

3.) İnşaat abonelerinin kullanacağı suyun beher M3´ünden...................                                2,20TL

4.) Abone Kayıt Ücreti

                             a)Mesken Aboneleri için............................................                        71,50 TL.

                             b)Ticarethane aboneleri için ......................................                 118,00 TL.

                             c)İnşaat aboneleri için ................................................                       71,50 TL.

5.) Depozito Ücreti

                             a)Mesken abonelerinden.............................................                      28,50 TL.

                             b)Ticarethane abonelerinden.......................................                     38,50 TL.

                             c)İnşaat abonelerinden.................................................                     33,00 TL.

6.) Abonelerin herhangi bir arızadan ve borç- tan dolayı suyunun kesilip yeniden

     bağlanması ve ayrıca yapılacak iş için.................................................                 26,50 TL.

7.) Abonelere ait tesisatların işletme tarafından istek üzerine kontrol ve

     muayenelerinden.................................................................................                        10,00 TL

8.) Resmi daire ve hayır kurumlarından talimat namenin 78. maddesine istinaden depozito ücreti alınmaz.

9.) Resmi dairelerde istihlak edilecek suyun beher M3´ünden....................                               0,15 TL

10.) İki ayda meskenlerde istihlak edilecek (7)M3 su için ücret alınmayacaktır. Su tüketiminin bu miktarı geçmesi halinde su bedelinin tamamı alınacaktır. 

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı içme suyu ve müteferrik hizmetler için tatbik edeceği ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

  

 

 

MADDE 2.) İŞYERİ BELGESİ ÜCRETİ:                                                   ALINACAK ÜCRET:

Ticaret Kanununun 29. maddesi esasına göre belediyemizce işyeri sahibinin isteği üzerine verilecek işyeri belgelerinden...........................................................           60,00 TL.

  

            Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı işyeri belgesi ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3.) HALK PAZARINA DAİR ÜCRETLER:                                               ALINACAK ÜCRET:

1)      Pazarcı Esnafından tezgah kurma Alınacak haftalık M2 ücreti                         0,60 TL

Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4.) İLAN ÜCRETİ TARİFESİ:                                                                      ALINACAK ÜCRET:

1.) Ticaret maksadıyla resmi,özel olarak halk ve ticaret erbabının belediye yayın cihazları ile yapacağı ilanlardan .............................................................           12,50 TL

2.)25 kelimeden sonra her kelime için .........................................................             0,30 TL

3.)Amme hizmeti için yapılacak ilanlardan (Resmi kuruluş,dernek ve emsallerinden) ilan ücreti alınmaz.

 

       Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemiz 2015 mali yılında uygulayacağı ilan ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.  

MADDE 5.) OTOBÜS İLE YOLCU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ:           ALINACAK ÜCRET:

1.)Büyükkarıştıran/Lüleburgaz yolcu taşıma ücreti: Sivil Yolcu.............                              5,00 TL.  

                                                                       Öğrenci..............................                          4,00 TL.

2.) Belediyemiz otobüsü ile Lüleburgaz,Çorlu, Muratlı ilçeleri ile çevre kasaba ve

     köylere cemiyet işlerinde hususi kiralama ücreti :

          a) İveko M23 marka (23)kişilik otobüs için ............................................        90,00 TL.

         3.) Çevre köylerden talep halinde her iki otobüs içinde ikinci maddenin (a-b)fıkralarında

     yazılı ücrete fark olarak ..........................................................................          35,00 TL.

4.) Otobüs ücret tarifesinde yılı içersinde yapılacak güncelleştirme zamları dolayısıyla ücretleri yeniden tespite belediye encümeni yetkili kılınmıştır.

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı otobüs ile yolcu taşıma ücret tarifesi oyçokluğu  ile kabul edildi.

  

MADDE 6.) KAMYON NAKLİYE ÜCRET TARİFESİ:                           ALINACAK ÜCRET:

1.)  Kum ocaklarından bir kamyon kumun (Kum hariç) nakliyesi .........                              180,00 TL.

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı kamyon nakliye ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7.) İŞ MAKİNALARI VE VİDANJÖR TARİFESİ:                   ALINACAK ÜCRET:

1.) Vidanjör arazözün kasaba içinde bir defa dolum ücreti ..............................          15,00 TL.

2.) Vidanjör arazözün kasaba dışında bir defa dolum ücreti ............................           35,00 TL.

3.) İş makinelerimizden kepçe,kazı ve kepçe ile greyderin bir saat çalışma ücreti :

        a)Kasaba içinde bir saat çalışma ücreti .................................................            60,00 TL.

        b)Kasaba dışında 1 saat çalışma ücreti..................................................           100,00 TL.

        c)Greyderin 1 saat çalışma ücreti .........................................................           150,00 TL.

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 mali yılında uygulanacak iş makineleri ve vidanjör ücreti tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 8.)HASTA NAKİL ARACI VE CENAZE ARACI TARİFESİ:               ALINACAK ÜCRET:

1.) Büyükkarıştıran´dan Lüleburgaz´a,Çorlu´ya, Babaeski´ye,Tekirdağ´a

     hasta götürme ücreti ..............................................................................                    50,00 TL.

2.) Büyükkarıştıran´dan Kırklareli´ne,Edirne´ye hasta götürme ücreti .....                           100,00 TL.

3.) Büyükkarıştıran´dan İstanbul´a hasta götürme ücreti ...........................                           120,00 TL

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2015 mali yılında uygulanacak ambulans ile hasta taşıma ücreti tarifesi oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 9.)DÜĞÜN SALONU ÜCRET TARİFESİ:                                  ALINACAK ÜCRET :

 

1.) Belediyemize ait düğün salonunda yapılacak düğünlerden kiralama ücreti(Salondaki orkestra, müzik ekibi ve ikram vb. kiralayan tarafından karşılanacaktır.)   400,00 TL.

 (Düğün salonunda meydana gelebilecek zarar ve ziyan için depozito ücreti )          11,00 TL.

           Esami tayini ile yapılan oylamasında belediyemizce 2015 mali yılında uygulanacak düğün salonu ücret tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

  

MADDE 10.) İçme suyu tahakkukları gerçekleştiği ay içersinde ödenecektir. Ödenmeyen ve müteakip aylara sarkan tahakkuklara 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanunun 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanır.

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifemizin 10. maddesi aynen oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 11.) Belediyemize ait ücret tarifesinde belirlenen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerden K.D.V. hariç olup 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince K.D.V. alınacaktır.

 

            Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 11. maddesi aynen oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 12.) İşbu Büyükkarıştıran Belediyesinin 2015 Mali Yılında uygulayacağı Ücret Tarifesi 01/OCAK/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

             Esami tayini ile yapılan oylamasında ücret tarifesinin 12  maddesi aynen oybirliği ile kabul edildi.

            Belediyemizin 2015 mali yılında uygulanacak ücret tarifesi (12) maddeden ibaret olup, tamamı için yapılan esami tayini oylamasında  Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı;  Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN ve   Başkan Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

3- Başkan Lütfü KARAMAN  :   Belediye Meclis toplantımızın üçüncü   gündem maddesi '2015 yılı vergi ,resim,harç tarifesinin tanzim ve tasdiki ' ile ilgili olup Mali Hizmetler Müdürlüğü?nün  76745320-57937077- 255 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

           

2015 YILI VERGİ VE HARÇ TARİFESİ

                              

                                               İLAN VE REKLAM VERGİSİ                     2015     

 

1-Serbest meslek erbabınca asılan yazı levha resim m2                          50 TL    

2-Motorlu taşıtların içine dışına konulan reklam m2                               8 TL       

3-Cadde ve sokaklara asılan geçici afişlerden haftalık m2     5 TL      

4-Işıklı ve projeksiyonlu tabelalardan m2                                                  30 TL     

5-Broşür,takvim ve katalog ve benzerlerin her biri için                     0,03 TL     

6-Yapıştırılan afiş ve benzerlerinden m2                                             0,05 TL        

 

EĞLENCE VERGİSİ

1-Bilardo ve Masa Futbolu    25m2                                                                              5,00TL

2-Salonları gibi Eğlence         26-50M2                                                         6,00TL

3-Eğlence Yerlerinde              51-100M2                                                       6,00TL

    Çalışılan Her Gün İçin      101-200M2                                                     7,00TL

                                                                       200M2 YUKARI                                       8,00TL

 

İŞGAL HARCI

52.nci maddenin 1 ve 2 bendine göre işgallerden günlük m2   0,50 TL     

Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan        hayvan başı                                        0,6 TL   

Satışı yapılan büyükbaş hayvanlardan hayvan başı                                              1 TL      

52.nci maddenin 3.bendinde yazılı işgallerden

Her taşıttan beher saat için                                                                                            0,30TL            

Parkmetre çalıştırılan yerlerde her saat için                                                0,50

 

 

 

 

İŞYERİ AÇMA RUHSAT HARCI

1-25m2                                                                                                                         0,15 TL   

2-26m2-100m2                                                                                                           0,20 TL  

3-101m2-250m2                                                                                                                        0,24 TL  

4-251m2-500m2                                                                                                                        0,28 TL 

5-501m2 ve yukarısı                                                                                                 0,33 TL  

                                                                                                                            

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

1-25m2                                                                                                                         20 TL   

2-26m2-100m2                                                                                                           80 TL  

3-101m2-250m2                                                                                                                       160 TL  

4-251m2-500m2                                                                                                                       250 TL 

5-501m2 ve yukarısı                                                                                                350 TL  

7-Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı                                                                                             10,00TL ........

 

 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ HARCI

1-Tartı ağırlıklarının her birinden                                                                                                           0,75 TL 

2-Uzunluk ölçülerinin her birinden                                                                                                       0,75 TL  .

3-Kuru taneli hacim ölçer her birinden                                                                                          2,25 TL 

4-El terazilerinden                                                                                                                                                                                                      4,50 TL

5- Normal masa terazilerinden                                                                                                                                             6,00 TL 

6- Otomatik ibreli terazilerden                                                                                                                                              9,00 TL 

7-Elektronik terazilerden                                                                                                                                                                12,00 TL

8-Kantar ve basküllerden                                                                                                                                                              16,00 TL

 

KAYIT VE SURET HARCI

 

A) Her sayfa başına                                                                                                                                                                     0,30 TL 

B) Harita,plan,krokilerin beher m2 sinden                                                                                       5,00  TL

 

 

 

MUAYENE  VE RAPOR HARCI

 

Muayene Ruhsat Rapor Harcı                                                                                           7,00 TL    

 

 

SAĞLIK BELGESİ HARCI

 

Sağlık belgesi harcı                                                                                                                       1,50 TL  

 

                                                 Esnaf  Muaflığı Belgesi Harcı

 

Esnaf  Muaflığı Belgesi Harcı.......10,00 TL 

 

 

Yapılan oylamada Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi '2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tanzim ve tasdiki ile ilgili olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca hazırlanan 76745320-57937077- 255 sayılı 30/10/2014 tarihli yazısı ve eki meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

 

 

 

      Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi denk bütçe esasına göre oluşturuldu ve gerçeğe yakın bir bütçe olarak hazırlandı. Bütçe oluşturulurken her hangi bir borçlanmaya gidilmedi. 5018 Sayılı Kanun gereği 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi görüşmelerine geçildi.

       Belediyemiz  2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlarının birinci düzeyleri, Gider Bütçesinin de kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyleri ve 14 maddelik Bütçe Kararnamesinin de madde madde, 2015 yılı Ayrıntılı Harcama Programı ile Finans Programı da görüşülmüş olup, açık olarak yapılan oylaması neticesinde aşağıdaki şekilde ve 01/OCAK/2015 tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla  Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.     

         Ekonomik sınıflandırılması gelir kısmında ayrı ayrı izah edildiği gibi Gelir bütçesi yekünü 14.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Gider Bütçesinin Kurumsal sınıflandırma, Fonksiyonel sınıflandırma, Finans tipi, Ekonomik sınıflandırma, kısımlarında ayrı ayrı izahı yapılacağı üzere, Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine muvazi olarak 14.000.000,00 TL?dir. 

 

2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 

 

                Belediyemiz 2015 yılı gelir bütçesi taslağı hazırlanırken bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları da dikkate alınmış ve merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye yönelik öngörüleri de dikkate alınarak 2015 yılı bütçesi aşağıda görüleceği üzere tahmin edilmiştir.

 

  

                BELEDİYE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA (B) CETVELİ

Kurum Adı           : BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 

GELİR KODU

I              II            III           IV           AÇIKLAMA                                                                 BÜTÇE TAHMİNİ

01                                                          VERGİ GELİRLERİ                                         5.776.900,00   

02                                          Mülkiyet Üzerinden Alınan Verg.                              2.850.000,00

                               09                           Mülk. Üze. Al. Diğer Verg.                                                2.850.000,00

                                               51           Bina Vergisi                         1.400.000,00

                                               52           Arsa Vergisi                                 700.000,00

                                               53           Arazi Vergisi                               600.000,00

                                               54           Çevre Temizlik Vergisi              150.000,00

                03                                          Dahilde Alınan Mal ve Hizm. Verg.                                              1.740.100,00

                               02                           Özel Tüketim Vergisi                                                                        1.620.000,00

                                               51           Haberleşme Vergisi                                20.000,00

                                               52           Elektrik ve Havagazı Tük. Verg.   1.600.000,00

                               09                           Dahilde Alı. Diğer Mal ve Hizm. Verg.                             120.100,00

                                               51           Eğlence Vergisi                                                   100,00

                                               52           Yangın Sigorta Vergisi                            50.000,00

                                               53           İlan ve Reklam Vergisi                           70.000,00

                06                                          Harçlar                                                                                1.186.800,00

                               09                           Diğer Harçlar                                                                                      1.186.800,00

                                               51           Bina İnşaat Harcı                                                        400.000,00

                                               53           İşgal Harcı                                                                        1.000,00

                                               54           İşyeri Açma İzin Harcı                                         5.000,00

                                               56           Ölçü ve Tartı Aletleri Muaye. Harcı                      700,00

                                               57           Tatil Gün. Çalışma Ruh. Harcı                         30.000,00

                                               58           Tellallık Harcı                                                             100,00

                                               60           Yapı Kullanma İzin Harcı                               150.000,00 

                            99              Diğer Harçlar                                                      600.000,00

             Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı VERGİ GELİRLERİ Toplamı 5.776.900,00 TL Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

03                                                          TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ   740.000,00

                04                                          Kurumlar Hasılatı                                                                                490.000,00

                               05                           Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı                                                  490.000,00

                                               51           Çev. Ve Esen. Hizm. İlişkin Kur. Has.   60.000,00

                                               58           Su Hizm. İlişkin Kur. Has.                                  420.000,00

                                               59           Ulaştırma Hizm. İlişkin Kur. Has.       10.000,00

                06                                          Kira Gelirleri                                                                                         250.000,00

                               01                           Taşınmaz Kiraları                                                                               230.000,00

                                               02           Ecrimisil Gelirleri                                                     15.000,00

                                               03           Sosyal Tesis Kira Gelirleri                      15.000,00

                                               99           Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                             200.000,00

                               02                           Taşınır Kiraları                                                                      20.000,00

                                               01           Taşınır Kira Gelirleri                                                20.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan    oylamasında        2015 yılı TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Toplamı 740.000,00          TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

04                                                          ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİR.         140.000,00

                01                                          Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yrd.                                                 50.000,00

                               01                           Cari                                                                                                          50.000,00

                                               01           AB'den Alınan Yrd.                                                 50.000,00

                02                                          Mrk.Ynt.Bütç. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yrd.                 50.000,00

                               01                           Cari                                                                                                      50.000,00

                                               01           Hazine Yardımı                                                       50.000,00

                04                                          Kur. Ve Kişilerden Al. Yrd. Ve Bağışlar                             20.000,00

                               01                           Cari                                                                                                          20.000,00

                                               01           Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar20.000,00

                05                                          Proje Yardımları                                                                    20.000,00

                               01                           Cari                                                                                                          20.000,00

                                               05           Mahalli İdarelerden Alınan Proj. Yrd.                 20.000,00

               Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Alınan Bağış Ve Yardımlar Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Toplamı 140.000,00 TL olarak  Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

05                                                          DİĞER GELİRLER                                                                        2.292.800,00

                01                                          Faiz Gelirleri                                                                                            20.000,00

                               09                           Diğer Faizler                                                                                         20.000,00

                                               03           Mevduat Faizleri                                                       20.000,00

                02                                          Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                              2.020.300,00

                               02                           Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar                    2.000.000,00

                                               51           Mrk. İd. Vergi Gel. Alınan Paylar           2.000.000,00

                               04                           Kamu Harcamalarına Katılma Payları                                  300,00

                                               51           Kanalizasyon Harcamalarına Kat. Payı           100,00

                                               52           Su Tesisleri Harcamalarına Kat. Payı                              100,00

                                               53           Yol Harcamalarına Katılma Payı                     100,00

                               09                           Diğer Paylar                                                                                         20.000,00

                                               99           Diğer Paylar                                                                20.000,00

                03                                          Para Cezaları                                                                                        220.500,00

                               02                           İdari Para Cezaları                                                                                20.000,00

                                               99           Diğer İdari Para Cezaları                                          20.000,00

                               04                           Vergi Cezaları                                                                                       200.000,00

                                               99           Diğer Vergi Cezaları                                                 200.000,00

                               09                           Diğer Para Cezaları                                                                                     500,00

                                               99           Yukarıda Tanımlana  Diğer Para Cez.              500,00

                09                                          Diğer Çeşitli Gelirler                                                                                32.000,00

                               01                           Diğer Çeşitli Gelirler                                                                                32.000,00

                                               01           İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar                      10.000,00

                                               03           İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları          1.000,00

                                               06           Kişilerden Alacaklar                                                   20.000,00

                                               99           Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeş. Gel.  1.000,00

Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Vergi Dışı Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı" diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı DİĞER GELİRLER Toplamı  2.292.800,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

06                                                          SERMAYE GELİRLERİ                                                               5.050.300,00

                01                                          Taşınmaz Satış Gelirleri                                                   5.000.300,00

                               03                           Diğer Bina Satış Gelirleri                                                  5.000.000,00

                                               01           Diğer Bina Satış Gelirleri                       5.000.000,00

                               04                           Arazi Satışı                                                                                                  100,00

                                               01           Arazi Satışı                                                                                          100,00

                               05                           Arsa Satışı                                                                                                    100,00

                                               01           Arsa Satışı                                                                                               100,00

                               09                           Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri                                                   100,00

                                               99           Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri                                  100,00

                02                                          Taşınır Satış Gelirleri                                                                             50.000,00

                               01                           Taşınır Satış Gelirleri                                                                             20.000,00

                                               01           Taşınır Satış Gelirleri                                                        20.000,00

                               02                           Taşıt Satış Gelirleri                                                                                 15.000,00

                                               01           Taşıt Satış Gelirleri                                                      15.000,00

                               03                           Stok Satış Geliri                                                                       10.000,00

                                               01           Stok Satış Geliri                                                            10.000,00

                               09                           Diğer Taşınır Satış Gelirleri                                                                     5.000,00

                                               99           Diğer Taşınır Satış Gelirleri                                          5.000,00

 

               

 

        Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesinin Sermaye Gelirleri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015  yılı SERMAYE GELİRLERİ Toplamı 5.050.300,00 TL olarak  Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

T O P L A M                                                                                14.000.000,00

01-          VERGİ GELİRLERİ                                                                                             5.776.900,00

03-          TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                        740.000,00

04-          ALINAN BAĞIŞ ve YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER         140.000,00

05-          DİĞER GELİRLER                                                                                             2.292.800,00

06-          SEMAYE GELİRLERİ                                                                         5.050.300,00

 

                T O P L A M                                                                                                          14.000.000,00

 

               Belediyemiz 2015 yılı Gelir Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015  yılı GELİR BÜTÇESİ  Toplamı 14.000.000,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

I              -              46 BELEDİYE

II            -              39 KIRKLARELİ

III           -              97 BELDE BELEDİYELERİ

IV           -              03 BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ

KOD                      AÇIKLAMA                                                                                       2015 YILI TEKLİFİ

01                           GENEL KAMU HİZMETLERİ                                      4.386.871,00 TL

03                           KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLER     89.351,00 TL

06                           İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ           9.416.678,00 TL

10                           SOSYAL GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ                107.200,00 TL

                               T O P L A M????????????? 14.000.000,00 TL

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

KOD                      AÇIKLAMA                                                                                               2015 YILI TEKLİFİ

01                           PERSONEL GİDERLERİ                                                                                            2.112.258,00

01 ? 01  MEMURLAR                                                                                    1.276.000,00

01-02                     SÖZ. PERS.                                                                                                                            2,00

01 ? 03  İŞÇİLER                                                                                                               700.005,00

01 ? 04  GEÇİCİ PERSONEL                                                                             10.501,00

01 ? 05  DİĞER PERSONEL                                                                              125.750,00

 

      

     Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin PERSONEL GİDERLERİ Giderleriyle ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 2.112.258,00 TL olarak  Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

02                           SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ                               390.826,00

02 ? 01  MEMURLAR                                                                          207.075,00

02 ? 03  İŞÇİLER                                                                                                          183.751,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ Toplamı 390.826,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

03                           MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                      9.887.780,00

03 - 02  TÜK. YÖN. MAL ve HİZM. ALIMLARI                 1.206.100,00

03 - 03  YOLLUKLAR                                                                                          10.501,00

03 - 04  GÖREV GİDERLERİ                                                                             11.502,00

03 - 05  HİZMET ALIMLARI                                                                         1.062.377,00

03 - 06  TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                227.500,00

03 - 07  MEN. MAL, G.M. HAK AL. BAK-ONAR. GİD.          300.475,00

03 - 08  G.MENKUL MAL BAK-ONAR. GİDERLERİ      7.067.125,00

03 - 09  TEDAVİ ve CENAZE GİDERLERİ                                                 2.200,00

           Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Toplamı           9.887.780,00 TL olarakBeytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

05                           CARİ TRANSFERLER                                                                                            259.603,00

05 - 03  KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANSFERLER    100.000,00

05 - 04  HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER              107.101,00

05 - 08  GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                            52.500,00

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin CARİ TRANSFERLER Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak isteyen olmadı.Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015yılı CARİ TRANSFERLER Toplamı 259.603,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

  06                         SERMAYE GİDERLERİ                                                                                    52.503,00

06 - 01  MAMUL MAL ALIMLARI                                                                             2,00

06 - 04  G.MEKUL ALIM. ve KAMULAŞTIRMASI                          1,00

06 - 05                   G.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.               52.500,00

        Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin SERMAYE GİDERLERİ Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2014 yılı SERMAYE GİDERLERİ Toplamı 52.503,00TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

09                           YEDEK ÖDENEKLER                                                      1.297.030,00

09 - 01  PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ. ÖDENEĞİ                 105.000,00

09 - 03  YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ                               1,00

09 - 05                   DOĞAL AFET GİD. KARŞ. ÖDENEĞİ                                 1,00

09 - 06  YEDEK ÖDENEK                                                                                 1.192.028,00

 

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesinin YEDEK ÖDENEK Gideri ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 yılı YEDEK ÖDENEK Toplamı 1.297.030,00 TL olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.                   

T O P L A M...................14.000.000,00

 

              

 

Belediyemiz 2015 yılı Gider Bütçesi ile ilgili olarak başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her kalem ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015  yılı GİDER BÜTÇESİ Toplamı 14.000.000,00 olarak Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

 

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

 

 

Madde 1) Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 14.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2) Belediye Bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 14.000.000,00 TL  olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8´inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-20),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması -B Cetveli (Örnek-11),

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-12),

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösyerir (C) Cetveli (Örnek-13)

5- Gelecek yıllara yaygın Yüklemelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-22),

6- Memur ve Hizmetli olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

7- İhdas edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24),

8- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-25),

9- 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek-26),

10- İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-61),

11- İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-60),

12- İzleyen iki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek-62),

13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-80),

14- Finansman Programı (Örnek-81),

15- Gerekli görülen diğer cetveller,

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9) Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10) Vergi Resim Harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir. Kiralar ise ilgili kanun ve yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnameler doğrultusunda tahsil edilecektir. Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 11)

a-İçme suyu tahakkukları iki ayda bir yapılır.

b-İçme sularına yasal gecikme zammı oranları uygulanır.

Madde 12) Belediyemize ait gayrimenkuller;

a) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ve pey der pey lüzumu halinde kiraya verilmesi durumunda 3(Üç) yıla kadar olması durumunda Belediye Meclisi kararına lüzum kalmadan kiraya vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.

b) İlk defa kiraya verilecek olan gayrimenkuller için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı Devlete ait taşınmaz mal satışı, kiraya vermeye, ecri misil ve tahliye Yönetmeliği gereğince kiralama işlemleri yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

c) Kira müddeti sona eren müstecirlerin talep etmeleri halinde Belediye Encümeninin de uygun görmesi durumunda yürürlükte olan kira ve ihale kanunlarına tezat teşkil etmeyecek şekilde, kira miktarını, süresini ve şartlarını yeniden belirleyerek bir yıla kadar mukaveleyi uzatıp-uzatmama yetkisine sahiptir. Uzatmaması halinde tekrar Kanunlar çerçevesinde bir başkasına ihale veya tahsisin kiraya verebilir.

 

 

d) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyeye verilen görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması için mülkiyeti Belediyemize ait ve tasarruf imkanı kalmayan gayri menkullerin (Bina, arsa ve araziler) gelir getirmek gayesi ile taksitle veya peşin olarak yürürlükteki mevzuatlara uymak şartları ile satışı yapılabilir.

e) Belediyemiz sınırları içersinde bulunan yol, meydan, park, pazar yeri ve umuma ait yerlerin tasarrufunu yapmaya, ecrimisil almaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 13) Bu Kararname hükümleri 01 OCAK 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14) Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Belediyemiz 2015 Mali Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ madde madde okundu ve başkan söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz almak isteyen olmadı. Her madde ayrı ayrı esami tayini ile yapılan oylamasında 2015 Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

5- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın beşinci  gündem maddesi "Yurtdışı Gezisi İptali"  ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 936  sayılı 30/10/2014  tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

Avustralya'nın Sydney şehrinden M&T Consultants Firmasının davetlisi olarak 13-24 Kasım 2014 tarihleri arasında ,Yeni Zelanda (Auckland),Avustralya (Sydney) ve Singapore'de gerçekleştirilecek olan "Kıtalararası Karşılaştırmalı Belediyecilik ve Şehircilik" konulu toplantı ve araştırma gezisine Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN  iş yoğunluğundan dolayı  katılamayacağından 08/10/2014 Tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine Beytullah DARCAN, Müslüm OTU , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

6-Başkan Lütfü KARAMAN : "Değerli Meclis Üyeleri Kasım-2014  dönemi olağan toplantımızın beşinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim." Dedi.

 

 

 

 

Lütfü KARAMAN                               Müslüm OTU                    Şerif ÇOLAK

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                     Meclis Katibi

Meclis Başkanı                                 Meclis Üyesi                        Meclis Üyesi