BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
02 EYLÜL  2014  TARİHLİ EYLÜL  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

02 EYLÜL 2014 Salı Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN  , BEYTULLAH  DARCAN , MÜSLÜM OTU ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ ,SALİH ÇAM , ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

FARİZ DEMİR  , HABİB ÇALIŞKAN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8 kişi

 

 

1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 02 Eylül  2014 Salı  günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Fariz DEMİR   ve Habib ÇALIŞKAN?ın  bulunmadığı  , Beytullah DARCAN, Müslüm OTU ,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ,Salih ÇAM  ve Ömür İŞBİLİR?in  iştirak ettiği tespit edildi.

            Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre  2014 yılı Eylül  ayı olağan ilk Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.         Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.NORM KADRO UYDULAMALARI22 Şubat 2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belediyemiz ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik? ile değişen 27/11/2011 Tarih ve 28125 sayılı resmi gazete ve  ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.  Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.         

            2- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi   ''Büyükkarıştıranspor Kulübüne Yardım? ile  ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve  755  sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

6360 sayılı kanunun 17.maddesinin 2.paragrafında belirtilen   ?Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.?hükmü ve  ??Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.?hükümleri  gereğince Kırklareli Süper Amatör kümede mücadele eden  Büyükkarıştıranspor Kulübümüzün teknik ekip ve sporcularına prim verilmesine , 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi (b) fıkrası gereğince 2014 ? 2015 futbol sezonunda kasabamızı en iyi şekilde temsil edebilmesi için kulüp vize referans bedelleri , kulüp katılım payları  , antranör  referans ücretleri  , transfer aktarma bedelleri  , antranör ücreti , futbolculara prim verilmesi  , ulaşım giderleri , yemek , malzeme alınması  ve lisans ücretlerinin ödenmesi  vb.  gibi ayni ve nakdi  destek sağlanmasına ; Beytullah DARCAN ,  Müslüm OTU,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

   NORM KADRO U 3- Başkan Lütfü KARAMAN  :   Belediye Meclis toplantımızın üçüncü  gündem maddesi ?Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı? ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve 756 sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 16/04/2012 Tarih ve 24 sayılı kararları ile kabul edilerek Sayıştay Başkanlığının 24/02/2012 tarih Dai.Kur. 2012/28-21310  sayılı uygun görüşü ile yürürlüğe konulmuştur.

Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri gereğince Eğitim Yardımı   Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Büyükkarıştıran Belediyesi tarafından 2014 - 2015 Eğitim- Öğretim  yılında Büyükkarıştıran?da ikamet eden , üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere  Ekim , Kasım , Aralık , Ocak , Şubat , Mart , Nisan , Mayıs   aylarını  kapsayacak şekilde toplam 8 ay ,aylık 150,00 TL olarak karşılıksız eğitim yardımı  verilmesine ; gerekli işlemlerin yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine , gereği için  Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği gereğince oluşturulan Eğitim Yardımı   Değerlendirme Kurulu?na tevdiine ;   Beytullah DARCAN ,  Müslüm OTU,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi. 

 

 4- Başkan Lütfü KARAMAN   Belediye Meclis toplantımızın dördüncü   gündem maddesi ''Belediyecilik İnceleme ve Tetkik Gezisi? ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 28/08/2014 Tarih ve 757  sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi liderliğinde 23 Eylül 2014  tarihi ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında İtalya?nın  Napoli , Roma , Floransa ve Bologna  şehirlerinde Belediyecilik alanında son yenilikleri ve çalışmaları takip etmek , başarılı uygulamaları yerinde görmek amacıyla ?Belediyecilik İnceleme ve Tetkik Gezisi?  programına  Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN  Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi tarafından   davet almış bulunmaktadır.   

Trakyalılar Vakfı Genel Merkezi liderliğinde 23 Eylül 2014  tarihi ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak Belediyecilik İnceleme ve Tetkik  gezisine belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Lütfü Karaman?ın  gönderilmesine ; yurtdışı gezisine ait seminer giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ; 23 Eylül 2014 tarihi  ile 28  Eylül 2014  tarihleri arasında Belediye Başkanımız  Lütfü KARAMAN?ın (6) gün görevli izinli sayılmasına ;  Beytullah DARCAN ,  Müslüm OTU,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN ,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM, Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.  

 

 5- Başkan Lütfü KARAMAN :    ?Değerli Meclis Üyeleri Eylül-2014  dönemi olağan toplantımızın altıncı  gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim.? Dedi.

 

 

Lütfü KARAMAN               Müslüm OTU                      Şerif ÇOLAK

Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                        Meclis Katibi

Meclis Başkanı                        Meclis Üyesi                         Meclis Üyesi    NORM KADRO UYDULAMALARI

22 Şubat 2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belediyemiz ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik? ile değişen 27/11/2011 Tarih ve 28125 sayılı resmi gazete ve  ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmAncak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.