BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
02 ARALIK  2014  TARİHLİ ARALIK   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

02 ARALIK 2014 SALI  Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN, BEYTULLAH DARCAN,  FARİZ  DEMİR ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

MÜSLÜM OTU

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi

 

1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 02 ARALIK   2014 SALI   günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Müslüm OTU'nun bulunmadığı , Beytullah DARCAN ,Fariz DEMİR, Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in  iştirak ettiği tespit edildi.

 

 Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre  2014 yılı Aralık  ayı olağan Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

 Başkan Lütfü KARAMAN : Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı  Yazı İşleri Müdürlüğü?nün  01.12.2014 tarih ve  1026 sayılı "Beldemizin ilçe olması" ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.                         

  Yapılan oylamada teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi .

 

Başkan Lütfü KARAMAN : Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı  Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  01.12.2014 tarih ve    sayılı "Büyükkarıştıran Belediyesi ile Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması" ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.                         

  Yapılan oylamada teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

  

  Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.NORM KADRO UYDULAMALARI22 Şubat 2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belediyemiz ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik? ile değişen 27/11/2011 Tarih ve 28125 sayılı resmi gazete ve  ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2'deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.  Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gere2- Başkan Lütfü KARAMAN    :     Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem  maddesi "Büyükkarış tıran  Belediyesi ile Bulgaristan    Slıven İli Kotel  İlçesi  Yablanovo  Köyü  arasında  Kardeşlik Anlaşması ' ile ilgili olup Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  76745320 -37335992 -300 - 1018  sayılı   27/11/2014  tarihli  yazısı mecliisimize okundu ve gereği görüşüldü.                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Günümüzde ülkeler arası insan ilişkilerinde sınırlar kalkmakta dostluk, kardeşlik duygularının pekiştiği toplumlar yaratılmaktadır. Belediyemizce de böyle bir olgunun içerisinde yer almak üzere Bulgaristan'ın  Slıven İli Kotel İlçesi Yablanovo Köyü  ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel, uygarlık ve sosyal alanlarda işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun olacaktır. Belediyemizce kardeş şehir ilişkisi kurulması düşünülen Bulgaristan'ın Sliven İli Kotel İlçesi Kocabalkan'ın eteklerindeki   Yablanovo Köyü 4785 nüfusu ile Sliven ilinde 23 Türk köyünün arasında  Bulgaristan çapında en büyük Türk köyü olarak bilinmektedir. Köyün  yüzölçümü 28.72 km2'dir. Halkı %100 Türk asıllıdır. Anaokulunda 162 çocuk, ortaokulda 276 çocuk öğretim ve eğitim görmektedir. Okulda 276 öğrencinin 233?ü yani II - VIII sınıf çocuklarının tümü Türkçe okumaktadır. Halkın sağlığı iki aile doktoru ve iki diş doktorunun elindedir. Köyde banka ofisi, eczane, polis dairesi, itfaiye grubu vs. bulunmaktadır.    Bulgaristan'da Türklüğün ocağı olan Şumnu'ya mesafe 60 km, Tırgovışte'ye 45 km, Razgrat'a 75 km, başkent Sofya'ya 320 km, Lesovo'ya 150 km,Yambol'a196 km, Haskovo'ya 208 km,Svilengrad'a 194 km,Kırcaali'ye 259 km. ,Kapitan Andreevo'ya 207 km. ve Türkiye?nin Edirne iline 196 km uzaklıktadır.Toprakları verimlidir. Halk genel olarak tarımla uğraşmaktadır.  

Bu kardeşliğin gerçekleştirilmesinde öne koyulan amaçlar şunlardır:  Sosyal izolasyonun aşılması, kültürler arası yaşama modelinin güçlendirilmesi, zanaatların korunması, yerel toplumlarda eğitim modeli aracılığıyla folklor ve kültürel tecrübenin populerize edilmesi , Türk kültürü ve yerel folklorun mirasını çağdaş kültür süreçlerinde güzellik ve sembollüğünü koruyarak geliştirmek kabul ettirmek ve muhafazalamak ,Türk dilinin geliştirilmesi ve korunması için genç kuşaklar arasında işbirliğini daha ileri seviyeye ulaştırmak, tarım, hayvancılık, alternatif ürünler elde etmek için değiş-tokuşlar,gençlik ve spor, çevre koruma, çocuk parkları, kültürel mirasların korunması konusunda karşılıklı bilgi deneyimi ve malzeme yardımı alışverişi ve işbirliği.                 

   Bulgaristan'ın  Slıven İli Kotel İlçesi Yablanovo Köyü  ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması hususunda   yapılan açık oylamada  Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.                                                                                    

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem  maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınan "Beldemizin ilçe olma talebi ' ile ilgili olup Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  76745320 -37335992 - 300 - 1026  sayılı 27.11.2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.                                                                                                                                                                                                                         

Resmi Gazetenin 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren  6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ülkemizde bulunan büyükşehir belediyelerinin sayısı 30 olmuştur. Geriye kalan 51 ilimiz için ise  Bütünşehir kanunu çalışmalarının yapıldığı ulusal basında yer almıştır. Bütünşehir yasası kapsamında bulunan 51 il içinde Kırklareli  ilimizde bulunmaktadır.

 

Bütünşehir yasası çıktığında belde belediyelerinin tamamının kapanarak tüzel kişiliklerinin sona ereceği,   mahalleye dönüşerek en yakın ilçeye bağlanacağı,  yine köy muhtarlıklarının mahalle muhtarlığına dönüşeceği ve il özel idarelerinin de kapanacağı, 2019 yılında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu beldelerin mahalle olarak seçimlere gireceği  ulusal basında yer almıştır. Belediyemizce yapılan araştırmada ülkemizde 395 belde belediyesi bulunmakta ve bunların sadece 35 tanesi beşbin nüfusun üzerindedir.      

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak 10/04/2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre  belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 54 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.TÜİK verilerine göre beldemizin 2013 yılı  nüfusu 5949? dur.Nüfusumuz ülkemizde bulunan 250 civarında ilçeden daha fazla , çevre köylerle birlikte yaklaşık olarak 20 bin nüfusa hitap etmektedir.                         

 

 

Büyükkarıştıran Osmanlı ve Cumhuriyet  döneminde nahiye merkeziydi.  Evrensekiz , Ahmetbey, Kayabeyli,    Karamusul ,Çiftlikköy , Çengelli , Davutlu , Emirali ,Seyitler , Akçaköy ve  Büyükkarıştıran olmak üzere toplam 11  köy  Büyükkarıştıran?a bağlıydı.

 

Büyükkarıştıran; Tekirdağ , Lüleburgaz ve Çorlu üçgeninde bulunan Trakya'nın ve Kırklareli'nin en büyük ve en gelişmiş bir beldesidir.1977 yılında Kırklareli İlinin kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasından sonra ulaşım kolaylığı ve gerekli altyapının mevcudiyeti , işçi gücü teminindeki kolaylıklar nedeni ile Büyükkarıştıran Kasabasında büyük sanayi kuruluşlarının kurulması hızlı bir gelişme göstermiştir.Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan  Afşin Konfeksiyon Üretim İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti.,Denim Kumaşçılık Tic.Ltd.Şti,Atahan Tekstil Ürün San. ve Tic. A.Ş.,Mogul Tekstil San ve Tic A.Ş.,Tarmak Tekstil San ve Tic A.Ş.,Genç Renk Tekstil Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. , SLN Boya ve Apre San.ve Tic. A.Ş.,Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.,Vega Tekstil İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.,Yunus Tekstil ve Örme San.Tic.LtdiŞti. ,Zorluteks Tekstil Tic.ve San.A.Ş.,Trakya Cam San.A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve  Tic .A.Ş. Kırklareli Fabrikası,

Solmazlar Mutfak eşyaları San.Tic.Ltd.Şti.,Burak Alüminyum San. ve Tic.Ltd.Şti.,Delta Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.,Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoproduktor Grubu A.Ş., Mengerler Ticaret Türk A.Ş.Ölçüsan Ölçü Aletleri San.ve Tic.A.Ş.,Trakya Döküm San. ve Tic.A.Ş.,Kale Nobel Ambalaj San.A.Ş.,Uzelli Kaset San.ve Tic.A.Ş., Auer Elektrikli Ev Aletleri İmalat San.ve Tic. A.ş.,Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş.,Agimez İnşaat Tekstil Dekorasyon San.Tic.Ltd.Şti.,Anakonda Elektrikli Ev Aletleri İmalat San.A.Ş.,Genmak Genel Makine Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.,Aker Dar Dokuma San.Tic.Ltd.Şti.,Akçansa Beton San.A.Ş.,Çağlayan Tekstil San.ve Tic.AŞ.,Otocam San.A.Ş.,Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.,Tetsan Trakya Elektrik San.ve Tic.A.Ş.,Yapı Merkezi Prefabrikasyon San..A.Ş.,Betonsa Hazır Beton San.ve Tic.A.Ş.,Edip İplik San.A.Ş.,Ulaş Gıda San.A.Ş.,Bunge Yağ.San.A.Ş.,Ribana Tekstil San.A.Ş.,Solmazlar Mutfak San.ve Tic.Ltd.Şti. gibi birçok kuruluş kasabamız sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir.

 

Beldemiz için çok önemli olan Halkalı- Edirne arasında yapılacak olan  hızlı tren projesinin Gümrük Sahası Büyükkarıştıran?da yapılacaktır. Hızlı tren projesinin  hayata geçmesiyle Büyükkarıştıran yük aktarma istasyonu ve lojistik merkezi olacaktır.Büyükkarıştıran?da  Islah Organize Sanayi Bölgesi?nin kurulmuş olması ve gelecekte hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle kasabamız ve çevresinde var olan sanayi daha da gelişecektir. Bu durum  bir çok kişiye istihdam olanağı sağlayacak, beraberinde  nüfus artışı gerçekleşecektir.

 

Büyükkarıştıran ; Tekirdağ , Lüleburgaz ve Çorlu üçgeninde bulunan , Lüleburgaz ve Ergene ilçelerinin tam orta noktasında D-100 karayolu üzerinde olan konumu, altyapısı , geçmişte nahiye merkezi olması, hızlı tren projesi ,sanayisi  gibi tüm bu gelişmişlik düzeyleri  ile  Büyükkarıştıran?ın gelişmişliğine katkıda bulunmak üzere beldemizin  ilçe olması için gerekli çalışma ve müracaatların yapılması hususu için   yapılan açık oylamada  Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi ;  5393 sayılı  Belediye Kanunun  21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınan   ?Büyükkarıştıran Belediyesi  ile Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması ' ile ilgili olup Yazı İşleri Müdürlüğü?nün  76745320- 37335992- 300 - 1027 sayılı  01.12.2014  tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.                                                                                                                                                                                                                                      Günümüzde ülkeler arası insan ilişkilerinde sınırlar kalkmakta dostluk, kardeşlik duygularının pekiştiği toplumlar yaratılmaktadır. Belediyemizce de böyle bir olgunun içerisinde yer almak üzere Bulgaristan?ın Haskovo İli Mirelni Bani Belediyesi ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel, uygarlık ve sosyal alanlarda işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun olacaktır. Belediyemizce kardeş şehir

 

 

 

ilişkisi kurulması düşünülen Mineralni Bani ilçesi, Güney Bulgaristan?da bulunur ve Haskovo il

merkezine uzaklığı 18 km?dir.Doğu Rodoplar?da yerleşik olan 214,664 dönümlük ilçe sahası engebeli arazi ile karakterize edilir.Mineralni Bani sayfiyesi ilçenin toplum merkezidir.Deniz seviyesi 280 m belirlenmiştir.Yöre yumuşak karasal iklime sahiptir.İlçe topraklarında çevre kirliliğine neden olan büyük sanayi işletmeler yoktur.Mineralni Bani?nin nüfusu 7452?dir. Halk genellikle tarım , hayvancılık ve konfeksiyonculukla uğraşmaktadır.

İlçe merkezi, doğal ve güzel ormanlıklarla kuşatılıdır. 32 Radon tecellilerinden ibaret olan maden suyu, şifa ve önemiyle sadece ülkede değil dünyada da ilkler arasındadır. Maden suyu bölgenin en değerli doğal kaynağıdır.

Turistik önem teşkil eden objelerden biri de yörenin en yüksek tepesi olan Aida?dır.Mineralni Bani merkezinden Aida?ya kadar inşa edilen asfalt yol (8km) iletişimi kolaylaştırır.Aida Dağı ile Sırnitsa köyü arasında turistik açıdan zambak ve şakayık çiçekleriyle Kartal Kayalıkları,Boraka gibi önemli değerler bulunmaktadır.Belediye proje kapsamında eşsiz doğa değerleri ve tarihi yerleri koruma çalışmaları yürütülmektedir.

Belediye sınırları içinde birkaç eski kilise ve şapeller bulunmaktadır. Sırnitsa köyünde Aziz Nikola ve Susam köyünde Aziz Atanas kiliseleri antik mimari yapısı ve duvar resimleriyle yüksek kültür ve sanatsal değerlerdedir. Şarapani Trakya şaraphaneleri tatil merkezinden yaklaşık 4 km bulunmaktadır. Tahminen M.Ö. 1.yy ait şaraphanelerde Trakyalılar üzümden şarap yaptıkları varsayılır.

Belediye dâhilindeki Susam köyü arazisi bağcılıkla, kaliteli üzüm ve şarap çeşitleriyle anılmaktadır. Her yıl geleneksel olarak yapılan Bağkesimi (Trifon Zarezan) kutlamaları en fazla itibar gören bayramlardan biridir.

Mineralni Bani Belediyesi 2001 yılında başlattığı Uluslararası Çocuk Festivalini her yıl düzenlemektedir.1.Çocuk Festivali, Bulgaristan topraklarında yaşayan farklı etnik grupların farklı sanat topluluklarını bir günlüğüne ? Bulgaristan Çocukları, Birlik ve Beraberliğin Çocukları?sloganı  altında gerçekleşmiştir.Bugün  2000  civarında  katılımcısı  ile  bu  festival

oldukça kapsamlıdır. Bulgaristan?ın ilçe ve köylerinden başka, Türkiye, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Moldova vb. ülkelerden küçük sanatseverler burada, Mineralni Bani?de buluşmaktadırlar.

Mineralni Bani Belediyesi, Yunanistan ve Türkiye sınırlarına sadece 100 km mesafede bulunmaktadır, E-80 Uluslararası yol ise (Sofya-Filibe-İstanbul) 14 km?dir. Başkent Sofya ile 230 km, İl merkezi Kırcaali?ye 45 km, İl merkezi Haskovo?ya 18 km , Plovdiv?e 73 km.,Burgas?a 223 km, Varna?ya 351 km,Svilengrad?a 75 km uzaklıktadır.  İlçe içi düzenli ve kullanışlı olup  otobüs bağlantısı mevcuttur.

Büyükkarıştıran Belediyesi ile Mineralni Bani Belediyesi arasındaki kültürel,ekonomik,turistik ve eğitim ilişkilerimizi sağlamlaştırmak ; kardeş şehir ilişkisi kurulmasındaki  başlıca amaçlarımızdır.          Bulgaristan?ın Haskovo  İli Mineralni Bani Belediyesi   ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması hususunda   yapılan açık oylamada  Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.  

 5- Başkan Lütfü KARAMAN : ?Değerli Meclis Üyeleri Aralık-2014  dönemi olağan toplantımızın altıncı  gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim.? Dedi.

 

Lütfü KARAMAN               Müslüm OTU                      Şerif ÇOLAK

Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                        Meclis Katibi

Meclis Başkanı                        Meclis Üyesi                         Meclis Üyesi    NORM KADRO UYDULAMALARI