07 Mayıs 2013 Meclis Kararı (Olağan Meclis Toplantısı Tutanağı)

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
07 MAYIS  2013  TARİHLİ  MAYIS  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

07 MAYIS  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

FAHRETTİN KÜÇÜK (MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR,  BAYRAM GÜNER, TUNCAY SAKAR,OSMAN ÇETİN

İZİNLİ ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN ,SEVAL CENKÇİ

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Meclis 1. Başkan Vekili  Dahil 8 kişi


1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 07 MAYIS 2013   2013  Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ;   Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN toplantıya iştirak etmediğinden , Meclis 1.Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK' ün başkanlığında toplanmış olup , Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR , Osman ÇETİN,Tuncay SAKAR  ve  Bayram GÜNER' in    iştirak ettiği , Seval CENKÇİ ve  Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' ın   iştirak etmediği  tespit edildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK : Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013 Mayıs  ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜKBelediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 2012 Mali Yılı Kesin Hesabının tasdiki ile ilgili olup,  Başkanlık Makamının 30.04.2013  347 sayılı yazısı  meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

2012 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

01        GENEL KAMU HİZMETLERİ ;

Geçen yıldan devreden ödenek        :           0

Bütçe ile verilen ödenek                   : 3.051.998,00.-

Ek ödenek                                      :           350.000,00.-

Aktarma suretiyle eklenen                :      55.000.00.-

Aktarma suretiyle düşülen                :   961.982,00.-

Elde edilen net ödenek                     :2.495.016,00.-

Ödenen bütçe gideri              :2.450.718,21.-

Ödenek üstü harcama                     :           0

Harcanmayıp iptal edilen ödenek      :    44.297,79.-

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gider Bütçesi 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.


03        KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ      ;

Geçen yıldan devreden ödenek        :           0

Bütçe ile verilen ödenek                   :    61.001,00 Tl.

Ek ödenek                                      :           0

Aktarma suretiyle eklenen                :           0

Aktarma suretiyle düşülen                :           0

Elde edilen net ödenek                     :    61.001,00 Tl.

Ödenen bütçe gideri              :    60.880,89 Tl.

Ödenek üstü harcama                     :           0

Harcanmayıp iptal edilen ödenek      :       120,11

Belediye Kanununun 18/b ve 64.maddesi  gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gider Bütçesi 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi

06        İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Geçen yıldan devreden ödenek        :              0                         

Bütçe ile verilen ödenek                   :3.580.001,00 Tl.

Ek ödenek                                      :           2.100.000,00 Tl.

Aktarma suretiyle eklenen                :  1.276.982,00 Tl.

Aktarma suretiyle düşülen                :     600.000,00 Tl.

Elde edilen net ödenek                     :6.356.983,00 Tl.

Ödenen bütçe gideri                         :5.359.928,80 Tl.

Ödenek üstü harcama                      :           0

Harcanmayıp iptal edilen ödenek      :        3.065,40 Tl.

Sonraki yıla devreden ödenek           :     993.988,80 Tl.

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gider Bütçesi 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi

10        SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 

Geçen yıldan devreden ödenek        :           0

Bütçe ile verilen ödenek                  :     132.000,00 Tl.

Ek ödenek                                     :           0

Aktarma suretiyle eklenen               :    232.000,00Tl.

Aktarma suretiyle düşülen               :         2.000,00 Tl

Elde edilen net ödenek                    :     362.000,00 Tl.

Ödenen bütçe gideri              :     361.934,26 Tl.

Ödenek üstü harcama                     :           0

Harcanmayıp iptal edilen ödenek      :      65,74 Tl

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 Mali yılı Gider Bütçesi 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde  maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

TOPLAM GİDER BÜTÇESİ


Geçen yıldan devreden ödenek        :      0
Bütçe ile verilen ödenek                   :  6.825.000,00 Tl.
Ek ödenek                                       :  2.450.000,00 Tl.
Aktarma suretiyle eklenen                 :  1.563.982,00 Tl.
Aktarma suretiyle düşülen                 :  1.563.982,00 Tl.
Elde edilen net ödenek                      :9.275.000,00 Tl.
Ödenen bütçe gideri                          :8.233.462,16 Tl.
Ödenek üstü harcama                       :           0
Harcanmayıp iptal edilen ödenek         :     47.549,04Tl
Sonraki yıla devreden ödenek              :    993.988,50 Tl


Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012  Mali yılı Gider Bütçesi toplamı maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi

2012 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

01 VERGİ GELİRLERİ                                 ;

Bütçe ile tahmin edilen                                 ; 6.690.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                                ;   310.423,15 Tl.

2012 Yılı tahakkuku                                       ; 6.258.010,24 Tl.

Toplam tahakkuk                                           ; 6.568.433,39 Tl.

2012 Yılı tahsilatı                                           ; 6.042.779,90 Tl.

Tahsilattan red ve iadeler                                 ;        250,00 Tl.

2012 Yılı net tahsilatı                                      ;  6.042.529,90 Tl.

Gelecek yıla devreden tahakkuk                       ;   525.653,49 Tl.

Tahsilat oranı                                                  ;       91,99

Belediye Kanununun 18/b ve 64.Maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde  01 Vergi Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

02        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 

Bütçe ile tahmin edilen                                  ;   601.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                                 ;   374.804,41 Tl.

2012 Yılı tahakkuku                                       ;   375.185,62 Tl.

Toplam tahakkuk                                          ;    749.990,03 Tl.

2012 Yılı tahsilatı                                            ;    386.496,10 Tl.

Tahsilattan red ve iadeler                              ;           0

2012 Yılı net tahsilatı                                      ;     386.496,10 Tl.

Gelecek yıla devreden tahakkuk                  ;     363.493,93 Tl.

Tahsilat oranı                                                 ;         51,53

Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi  gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 02 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER     

Bütçe ile tahmin edilen                                  ;200.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                              ;0

2012 Yılı tahakkuku                                     ;0

Toplam tahakkuk                                          ;0

2012 Yılı tahsilatı                                           ;0

Tahsilattan red ve iadeler                              ;0

2012 Yılı net tahsilatı                                    ;0

Gelecek yıla devreden tahakkuk                     ;0

Tahsilat oranı                                     ;0

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi

05 DİĞER GELİRLER          ;

Bütçe ile tahmin edilen                                  ;1.765.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                              ;           59.895,09Tl.

2012 Yılı tahakkuku                                       ;1.737.215,18 Tl.

Toplam tahakkuk                                          ;1.797.110,27 Tl.

2012 Yılı tahsilatı                                            ;1.727.311,66 Tl.

Tahsilattan red ve iadeler                              ;           0

2012 Yılı net tahsilatı                          ;1.727.311,66 Tl.

Gelecek yıla devreden tahakkuk                  ;           69.798,61 Tl.

Tahsilat oranı                                     ;            96,11       


Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 05 Diğer Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

 

06 SERMAYE GELİRLERİ             

Bütçe ile tahmin edilen                                  ;19.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                              ;           0

2012 Yılı tahakkuku                                       ;  289.100,00 Tl

Toplam tahakkuk                                          ;  289.100,00 Tl

2012 Yılı tahsilatı                                            ;  289.100,00 Tl

Tahsilattan red ve iadeler                              ;           0

2012 Yılı net tahsilatı                          ; 289.100,00   Tl

Gelecek yıla devreden tahakkuk                  ;           0

Tahsilat oranı                                     ;           100

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 06 Sermaye Gelirleri maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

TOPLAM GELİR BÜTÇESİ

Bütçe ile tahmin edilen                                  ; 9.275.000,00 Tl.

Devreden geli tahakkuku                              ;   745.122,65 Tl.

2012 Yılı tahakkuku                                       ; 8.659.511,65 Tl.

Toplam tahakkuk                                          ; 9.404.633,69 Tl.

2012 Yılı tahsilatı                                            ; 8.445.687,66 Tl.

Tahsilattan red ve iadeler                              ;           250,00

2012 Yılı net tahsilatı                          ;  8.445.437,66 Tl.

Gelecek yıla devreden tahakkuk                  ;   958.946,03 Tl.

Tahsilat oranı                                     ;            89,80    

Belediye Kanununun 18/b ve  64. maddesi gereğince Belediyemiz 2012 mali yılı Gelir Bütçesi Toplamı maddeler halinde okundu ve yapılan oylamasında Bayram GÜNER ,Tuncay SAKAR  ve  Osman ÇETİN' in red oyuna karşı, Aziz YÖRÜK,Mesut ÇOLAK, Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK  tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.


3- Meclis 1. Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK: Değerli Meclis Üyeleri Mayıs  2013 dönemi olağan toplantımızın  üçüncü   gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.

 

Fahrettin KÜÇÜK                              Mesut ÇOLAK                       Naim BİRDEN

Meclis1. Başkan Vekili                       Meclis Üyesi                          Meclis Katibi

Meclis Üyesi