04 Haziran 2013 Meclis Kararı (Olağan Meclis Toplantısı Tutanağı)

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
04 HAZİRAN 2013  TARİHLİ  HAZİRAN   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

04 HAZİRAN  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,REŞAT DÜŞÜNÜR,  BAYRAM GÜNER, OSMAN ÇETİN

İZİNLİ ÜYELER

:

FAHRETTİN KÜÇÜK,SEVAL CENKÇİ,TUNCAY SAKAR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 7 kişi


1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 04 HAZİRAN  2013  Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR , Osman ÇETİN ve  Bayram GÜNER' in    iştirak ettiği , Fahrettin KÜÇÜK , Seval CENKÇİ ve  Tuncay SAKAR' ın  iştirak etmediği  tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013 Haziran  ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan  Lütfü KARAMAN Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 2.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 31/05/2013 tarih ve 2013/427  sayılı Türkçe Olimpiyatlarına Nakdi Yardım Yapılması   ile ilgili teklifi  olup Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının  31/05/2013 tarih ve 2013/427  sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Türkçe' yi dünyada daha etkin kılma ,Türk Kültürümüzün daha yaygın bir değer haline  gelmesi  , Türkçe' yi dünyada sayılı diller arasına getirmek , sevgi ve barış olarak Türkçe' nin tüm dünyaya tanıtılması ve dilimize sahip çıkmak, dilimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmak amacıyla bu sene Kırklareli Valiliği koordinasyonunda  Kırklareli İş Adamları Derneği ve Uluslararası Türkçe Derneğinin organizasyonunda Kırklareli' de gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları 3.Kırklareli Etkinliğine destek olmak amacıyla çevre sanayii kuruluşlarından şartlı bağışları kabul etmeye  ve kar amacı  gütmeyen KİAD derneğine  nakdi yardımları iletmeye  ve Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda 50.000,00 TL'lik nakdi  yardım yapılmasına Bayram GÜNER  ve Osman ÇETİN' in red oyuna karşı Aziz YÖRÜK,Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR  ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.


3-Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri Haziran  2013 dönemi olağan toplantımızın  üçüncü   gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.

Lütfü KARAMAN                               Mesut ÇOLAK                       Naim BİRDEN

Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Katibi

Belediye Başkanı